Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Czy cele UE powinny być r(...)

Wydaje się to tylko pytaniem retorycznym, ale tak nie jest. Nowa propozycja dyrektywy unijnej zakłada 90-procentowy poziom odzysku w 2030 r. Wydawałoby się, że oczywiście proponowane pułapy recyklingu powinny być znacząco niższe, lecz postanowiono inaczej. Dla odpadów opakowaniowych nałożono następujące poziomy recyklingu: 80% dla drewna i po 90% dla pozostałych surowców. Uwzględniają one także „ponowne użycie”, ale stanowi ono margines. Pamiętajmy, że gł(...)
»

PFU w systemach oczyszcza(...)

  Wiosną br. ukazały się trzy opracowania, które należy czytać łącznie. Jednak bez zastanowienia się nad reperkusjami jakiekolwiek czynności w planowaniu i projektowaniu kanalizacji i oczyszczalni nie mają najmniejszego sensu.   Chodzi o aktualizację Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych – KPOŚK (publikowaną na stronach Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej), raport Najwyższej Izby Kontroli o realizacji KPOŚK-u(...)
»