Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Odprowadzanie wód opadowy(...)

Podstawowym problemem w projektowaniu i eksploatacji systemów kanalizacyjnych było i jest określenie miarodajnych odpływów wód opadowych. Zjawisko opad-odpływ doczekało się mnóstwa opracowań teoretycznych i modeli w różnym stopniu upraszczających to zjawisko, co umożliwia praktyczne zastosowania. Współczesne podejście do wód opadowych, uwzględniające m.in. wydłużenie czasu odpływu ze zlewni do odbiornika oraz zmniejszenie odpływów do odbiornika poprzez wprowadzenie różnych form r(...)
»

O wodzie na cele przeciwp(...)

Na pytanie, czy dostarczanie wody na cele przeciwpożarowe mieści się w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, trudno odpowiedzieć. Respons zarówno twierdzący, jak i przeczący – w świetle obowiązujących „mętnych” przepisów – budzi szereg wątpliwości, a co za tym idzie – prowokuje do stawiania nowych pytań. Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. DzU z 2009 r. nr 178, poz. 1380) w art. 3 stanowi, że „osoba fizyczna, osoba prawna, organizacja l(...)
»