Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Uzyskanie świadectw pocho(...)

Zagadnieniem równie ciekawym jak kwestia koncesjonowania, jest możliwość pozyskiwania świadectw pochodzenia w odniesieniu do energii elektrycznej wytworzonej w okresie rozruchu technologicznego, w sytuacji, gdy rozruch ten przypada przed uzyskaniem koncesji. Na wstępie należy zauważyć, iż przepisy P.e. w ogóle nie odnoszą się do tej problematyki. Art. 9e ust. 3 P.e. stanowi jedynie, iż świadectwo pochodzenia wydaje prezes URE na wniosek przedsiębiorstwa energety(...)
»

UOKiK pogroził palcem(...)

  Rzekome ograniczenia techniczne, które uniemożliwiały dwóm białostockim spółkom samodzielne ubieganie się o wykonanie zamówienia publicznego, stały się podstawą zawiązania konsorcjum. Powstępowanie antymonopolowe, przeprowadzone przez Delegaturę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Lublinie, jednoznacznie wykazało, że porozumienie to w rzeczywistości miało umożliwić przedsiębiorcom utrzymanie dotychczasowych udziałów rynkowyc(...)
»