Wszystkie artykuły w kategorii: "Temat specjalny"


    Ten dział nie zawiera żadnych artykułów.

Polecane artykuły:

Zmiany zawartości grzybów(...)

Ustabilizowane osady ściekowe charakteryzują się korzystnym składem chemicznym oraz dobrymi właściwościami glebotwórczymi. Z punktu widzenia możliwości przyrodniczego wykorzystania posiadają jednak cechy negatywne – są zasiedlone przez mikroorganizmy (wirusy, bakterie) oraz robaki pasożytnicze. Niektóre z nich stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Z tego względu poszukuje się rozwiązań, które pozwolą na uzyskanie sanitarnie bezpie(...)
»

Ekonomiczne metody odwadn(...)

Problem osadów ściekowych w oczyszczalniach komunalnych czy przemysłowych stanowi duże finansowe i ekologiczne wyzwanie dla zarządcy oczyszczalni ścieków. Nakłady poniesione na odwadnianie osadów to w wielu przypadkach 50% kosztów całej oczyszczalni. Stale obserwowany jest wzrost ilości osadów ściekowych w Polsce, który w 2010 r. wyniósł 640 Mg s.m. Do 2015 r. prognozuje się wzrost produkcji osadów o ponad 12% do ok. 720 Mg s.m. (GUS, KPGO). Osady mogą być wykorzys(...)
»