Wszystkie artykuły w kategorii: "Sport i rekreacja"


    Ten dział nie zawiera żadnych artykułów.

Polecane artykuły:

System do poprawki?(...)

Raport przygotowany przez Instytut Sobieskiego wskazuje na niski poziom zbierania elektroodpadów. Stworzenie efektywnego systemu gromadzenia i prawidłowego przetwarzania ZSEE będzie możliwe jedynie wskutek przygotowania i wdrożenia odpowiednich mechanizmów organizacyjnych oraz finansowych. Co wymaga zmiany? Raport „Rynek gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym w Polsce. Perspektywa 2030” został opracowany przez ekspertów Instytutu Sobieskiego –(...)
»

Podstawy kształtowania ta(...)

Nawet jeżeli w najbliższym czasie uda się zakończyć prace nad nowelizacją ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, to trzeba będzie ją napisać od nowa. Tak sądzę, bo projekt nowelizacji wprowadza zmiany „kosmetyczne”, pozostawiając niemal niezmienione budzące szereg zastrzeżeń zasady stanowienia taryf, planowania inwestycji rozwojowych i modernizacyjnych oraz regulacji działalności przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych. Zanim stw(...)
»