Wszystkie artykuły w kategorii: "Projekty i realizacje"

Polecane artykuły:

Fińskie rozwiązania(...)

Położona na skraju Unii Europejskiej Finlandia ma w sobie egzotykę regionu peryferyjnego. Ale to tylko złudzenie. Wszystko jest tu porządne, poukładane, a ludzie funkcjonują bez nadmiernej nerwowości. Surowy klimat i piękna, bujna przyroda sprawiają, że czuje się harmonię mieszkańców z naturą. Finlandia jest krajem nizinnym, choć o urozmaiconej rzeźbie terenu. Za kołem podbiegunowym kraina zwana Laponią stanowi przedgórze Gór Skandynawskich. Pojezierze Fińskie to po(...)
»

Kto wie lepiej – po(...)

Listy do Redakcji We fragmencie swoich marcowych Rozważań skomentowałem w zasadzie styl, w jakim pan Jacek Rydzewski polemizował z Autorami jednego z wcześniej opublikowanych artykułów (komentarz dotyczył polemiki opublikowanej w lutowym wydaniu PK pt. „Termiczne unieszkodliwianie osadów – polemika” – przyp. red.). W numerze majowym PK mogłem z kol(...)
»