Wszystkie artykuły w kategorii: "Kształtowanie przestrzeni"

Polecane artykuły:

Urzędnik to nie zawsze "b(...)

Polemika z "Cudem nad Wisłą" Do redakcji wpłynął tekst przygotowany przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Poznaniu. Podejmuje on polemikę z dwoma artykułami zamieszczonymi na łamach "Przeglądu Komunalnego" w lutym i marcu bieżącego roku. Chodzi o teksty "Milenijny cud nad Wisłą" i "No i co z tym cudem", których autorem jest Zenon Świgoń. Prezentowany poniżej tekst przedstawia nieco odmienne spojrzenie na opisane wcześniej zagadnienia. Odpowiedź autora w kolejnym wydaniu, za(...)
»

Oszczędzanie wody i energ(...)

Dla odbiorcy lub użytkownika wody pobieranej z systemu wodociągowego istotne jest otrzymanie jej w odpowiedniej ilości i pod wymaganym ciśnieniem, a także – w określonej temperaturze. Wymienione parametry są ściśle związane z dostarczeniem energii, niezbędnej do pokonania oporów przepływu, związanych z transportem wody ze źródła do odbiorcy, do wytworzenia wymaganego ciśnienia w punktach poboru oraz – w przypadku wody ciepłej – do jej podgrzania. Różnorodność sposobó(...)
»