Wszystkie artykuły w kategorii: "Architekt krajobrazu"

Polecane artykuły:

Walka o stłuczkę szklaną (...)

Miesięcznik „Recykling” powstał w 2001 r., wtedy też uchwalono ustawy: Prawo ochrony środowiska, o odpadach, o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi rodzajami odpadów oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej. Jaka była wtedy sytuacja gospodarki odpadami opakowaniowymi – szklanymi i ich recykling w Polsce? Przed wprowadzeniem w życie wymienionych ustaw gospodarka(...)
»

Gdzie interes społeczny?(...)

Polska Izba Gospodarki Odpadami zdecydowanie sprzeciwia się rozwiązaniom proponowanym w art. 2 projektu ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw, które ograniczają wolność działalności gospodarczej na rynku gospodarki odpadami. Prowadzą one do eliminowania przedsiębiorstw prywatnych z rynku i przejmowania go przez gminy i ich zakłady budżetowe. Istota sporu między nami – przedsiębiorcami – a zwolennikami tzw. systemu komunalnego sp(...)
»