Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Eko-Lider na medal(...)

Proces wdrażania projektów wodno-ściekowych i odpadowych nie jest dla beneficjentów łatwym zadaniem. Gąszcz stale zmieniających się przepisów oraz częsty brak jednoznacznych kryteriów stawia realizujących swoje przedsięwzięcia w trudnej sytuacji. Wyróżnianie inwestycji przyjaznych środowisku i podnoszących jakość życia społeczeństwa jest elementem promocji tych projektów, które pomimo ogromu problemów zostały wzorowo(...)
»

Informator(...)

Gospodarska wizyta Minister środowiska w ramach wizyt wojewódzkich odwiedził także Wielkopolskę, a dokładniej Poznań. Z samorządowcami rozmawiał o wykorzystywaniu środków unijnych na ochronę środowiska. Główną przeszkodę w ich pozyskiwaniu minister widzi w jakości przygotowywanych wniosków. Inny problem to skala inwestycji, w najbliższych latach na pomoc z ISPA mogą liczyć tylko duże miasta lub związki komunalne. Jednak już dziś trzeba się przygotowywać do „obsługi” środk(...)
»