Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Czy woda musi być droga?(...)

Wraz z wejściem w życie nowego Prawa wodnego zmienią się zasady korzystania z wód, które dla wielu podmiotów oznaczają wzrost kosztów prowadzonej działalności ze względu na wprowadzenie nowych opłat za pobór wód naliczanych i pobieranych przez Państwowe Przedsiębiorstwo Wodne „Wody Polskie”. Od 1 stycznia 2018 r. gospodarka wodami w Polsce będzie się odbywała na nowych zasadach. Najważniejsza zmiana systemowa to scentralizowanie działań administracyjnych. Do życia z(...)
»

O MBP w Poznaniu (...)

  Zagadnienia związane z mechaniczno-biologicznym przetwarzaniem odpadów (MBP) były omawiane podczas kolejnej z cyklu ogólnopolskich konferencji szkoleniowych dotyczących gospodarki odpadami. Wydarzenie zorganizowała firma Abrys.   Czwarte już spotkanie poświęcone MBP odbyło się w dniach 9-11 maja br. w Poznaniu.Konferencję podzielono na bloki tematyczne: zmiany w prawie w zakresie procesu MBP, najnowsze rozwiązania i doświadcz(...)
»