Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Od redaktora(...)

„Gminy w Kanadzie zauważyły, że ok. 59% systemów przesyłu wody wymaga przeprowadzenia napraw, a stan 43% z nich nie jest do zaakceptowania. W Stanach Zjednoczonych Amerykańskie Stowarzyszenie Inżynierów Lądowych (ASCE), oceniając krajową infrastrukturę dystrybucji wody, przyznała jej notę D, czyli najniższą z możliwych pozytywnych ocen. Z tego powodu gminy i lokalne społeczności stanęły przed wielkim wyzwaniem przeprowadzenia wymiany infrastruktury i zaprojektowania nowych(...)
»

Komora korozyjna jako nar(...)

MPWiK we Wrocławiu od pewnego czasu dysponuje komorą korozyjną, a niniejszy artykuł przybliża przebieg przeprowadzonych badań odporności elementów armatury na korozję. W komorze tworzy się warunki korozyjne przez rozpylanie solanki (5-procentowy roztwór), ewentualnie z domieszką kwasów, aby uzyskać środowisko kwaśne1. Te agresywne warunki przyspieszają korozję materiałów testowanych w komorze. Są to badania porównawcze, pozwalające ocenić, który z testowa(...)
»