Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Odpady komunalne - defini(...)

Pojęcie odpadu komunalnego zostało wprowadzone do naszego ustawodawstwa 1 stycznia 1997 r. z chwilą wejścia w życie Ustawy z 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Definicję tę powtórzono następnie w ustawie o odpadach z 1997 r. Uznawano to za istotne uzupełnienie wcześniejszej regulacji i likwidację dotkliwej w praktyce luki prawnej. Kryterium uznania danego odpadu za komunalny stanowiło zawsze miejsce jego pochodzenia. Były to przede wszystkim odpady pochodzące z (...)
»

Kalendarium(...)

9-10.02.2017, Bystre Szkolenie z zakresu działalności gospodarki komunalnej Organizator: Konwent Kierowników Jednostek Komunalnych Województwa Podkarpackiego Info: 69 191 24 34, konwent2@o2.pl, www.konwentkjkwp.pl   7-8.02.2017, Iława IV Konferencja „Zarządzanie nowoczesnym przedsiębiorstwem gospodarki komunalnej” Organizator: Abrys(...)
»