Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Nowelizacja ustawy Prawo (...)

W maju br. Sejm zakończył prace nad obszerną nowelizacją ustawy Prawo ochrony środowiska, która została skierowana do podpisania przez prezydenta RP. Jest ona wielokierunkowa i dotyczy różnych fragmentów ustawy, wymaga więc szczegółowych analiz odnoszących się do poszczególnych zagadnień. Podstawowe kierunki dokonanych zmian wynikają częściowo z konieczności uwzględnienia nowych lub zmienionych regulacji wspólnotowych, w sporym jednak fragmencie mają służyć doprecyzowaniu niektór(...)
»

Samorządy chcą wreszcie r(...)

Rola odnawialnych źródeł energii w globalnym miksie energetycznym rośnie dynamicznie. Pojawia się coraz więcej przedsięwzięć zaawansowanych technologicznie, a inwestorzy wyrażają coraz większą troskę o środowisko naturalne. Podczas śledzenia doniesień o kolejnych tzw. zielonych przedsięwzięciach rodzi się jednak pytanie, dlaczego Polska nie wpisuje się w ten trend? W celu uzyskania odpowiedzi na to pytanie warto w pierwszej kolejności posłużyć się przykładem. Załóżm(...)
»