Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Place miejskie(...)

Zagospodarowanie placów miejskich to jedno z trudniejszych wyzwań urbanistycznych, zarówno dla władz, jak i architektów krajobrazu. Place powinny oddawać charakter danego miejsca, podkreślać jego oryginalność i piękno. Są centralnymi elementami miast. To tam zwykle odbywają się wszelkiego rodzaju publiczne wydarzenia, takie jak koncerty czy demonstracje. Dlatego tak ważne jest, aby odpowiadały na potrzeby swoich mieszkańców, były funkcjonalne i estetyczne. (...)
»

Nowy nabytek Dalkii(...)

1 marca 2004 r. francuska grupa Dalkia nabyła 85% akcji Zespołu Elektrociepłowni Poznańskich SA. Transakcji tej towarzyszyło duże zamieszanie medialne spowodowane przede wszystkim wątpliwościami natury finansowej. Ostatecznie Dalkia zobowiązała się zainwestować w Spółce do 2010 r. 150 mln zł (wcześniej mówiło się o 48 mln). Wśród zobowiązań nałożonych na inwestora jest także nawiązanie dialogu ze związkami zawodowymi reprezentującymi załogę oraz jak najszybsze wynegocjowanie pakietu socjalnego. (...)
»