Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Systemy fotowoltaiczne w (...)

W ostatnich latach coraz większą wagę przywiązuje się do bezpieczeństwa na polskich drogach. Służyć mają temu podświetlone znaki drogowe i systemy monitorowania stanu dróg. Podstawowym problemem przy instalacji tego typu urządzeń jest konieczność doprowadzenia sieci elektrycznej. Bardzo często odległość od sieci elektrycznej jest znaczna. Także podłączenie odbiornika energii znajdującego si(...)
»

KIGO w Łodzi(...)

Robert Lubecki Przez dwa dni (28-29 września br.) w Łodzi członkowie Krajowej Izby Gospodarki Odpadami oraz niezrzeszeni uczestnicy Konferencji dyskutowali nad najważniejszymi problemami gospodarki odpadami. Konferencja odbywała się pod honorowym patronatem ministra środowiska Jerzego Swatonia oraz prezydenta Łodzi Jerzego Kropiwnickiego w Hotelu Ambasador. Była okazją do wyciągnięcia wniosków i wymiany doświadczeń w zakresie codziennych problemów, z którymi borykają się(...)
»