Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Czyn nieuczciwej konkuren(...)

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający odrzuca ofertę, gdy jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, w rozumieniu przepisów Ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (u.z.n.k.). Definiuje ona czyn nieuczciwej konkurencji jako działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża interesowi innego przedsiębiorcy lub klienta bądź narusza ten interes (art. 3 ust. 1). (...)
»

Gminy w drodze do czyszcz(...)

Mimo wprowadzanych nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przepisy nie upowszechniły w Polsce dbania o stan sanitarny pojemników na odpady komunalne. Część miast i gmin wprowadza jednak własne standardy. Z jakim skutkiem? Czyszczenie i dezynfekowanie pojemników na odpady komunalne pozwala zapobiegać rozwojowi drobnoustrojów i niwelować nieprzyjemne zapachy. To szczególnie istotne w okresie letnim, kiedy wysokie temperatury powodują szybszy ro(...)
»