Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Moda na dokształcanie(...)

Obecnie we wszystkich dziedzinach życia wymagana jest fachowa wiedza. Kształceniem ogólnym zajmują się z reguły różnorakie profile studiów dziennych, wieczorowych i zaocznych. Natomiast ścisłą wiedzę specjalistyczną w danym zakresie przekazują studia podyplomowe. Szeroki wachlarz kierunków tej formy edukacji przyciąga coraz większą liczbę chętnych. Nowe technologie i rynek pracy niejako wymuszają dokształcanie w bardzo specyficznych dziedzinach życia i gospodarki. Z drugiej stron(...)
»

Zarządzanie energią w zak(...)

Obecnie w wielu krajach rozwiniętych, w których dostrzega się rolę kontroli zużycia energii, przyjął się termin „zarządzanie energią”. Obejmuje on szeroki zakres wiedzy inżyniersko-menadżerskiej. W standardowym podejściu do wykorzystania energii procesy decyzyjne z nią związane następują po relatywnie długim czasie. W dobie wszechobecnych i ciągle rozwijających się narzędzi komputerowych procesy zbierania, archiwizowania i analizowania danych dotyczących w(...)
»