Wszystkie artykuły w kategorii: "Kształtowanie przestrzeni"

Polecane artykuły:

Co z gospodarką o obiegu (...)

W lutym br. Komisja Europejska wycofała dotychczasową propozycję zmian legislacyjnych w niektórych dyrektywach dotyczących gospodarki odpadami. Zapowiedziała jednocześnie, że w 2015 r. zaprezentuje nowy, bardziej ambitny pakiet, który w pełni będzie realizował podejście gospodarki o obiegu zamkniętym – tzw. circular economy. Ministerstwo Gospodarki przekazało do konsultacji organizacjom gospodarczym materiał w tej sprawie. W odpowiedzi Polska Izba Gospodarki Odpadam(...)
»

Oddziaływanie zapachowe p(...)

Problematyka powstawania i zwalczania odorantów w obiektach gospodarki komunalnej (OGK) jest ściśle związana z procesami biochemicznymi, w których ważną rolę odgrywają mikroorganizmy, tj. bakterie oraz grzyby mikroskopowe. W OGK takich jak oczyszczalnie ścieków, kompostownie i składowiska odpadów oraz w obiektach im towarzyszących (zlewniach ścieków dowożonych, pompowniach, lagunach osadowych, składowiskach osadów ściekowych lub kompostu i kolektorach ściekowych) następuje nagrom(...)
»