Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Biogaz - przegląd instala(...)

Gaz wysypiskowy składa się głównie z metanu, dwutlenku węgla, azotu i tlenu. Energia zawarta w biogazie bogatym w metan (powyżej 35%) jest, zgodnie z obowiązującymi obecnie trendami, przetwarzana w energię elektryczną i cieplną. Instalacje ujmujące i wykorzystujące biogaz wysypiskowy pojawiły się w Polsce na początku lat 90. Stosowane wówczas okna gazowe oraz odwierty były mało skuteczne i (...)
»

Instrumenty stosowane w o(...)

W ostatnich latach obserwujemy w krajach UE tendencję do pogłębiania integracji polityki środowiskowej. Wychodzi się z założenia, że głównym źródłem zagrożeń dla środowiska są produkty (wyroby i usługi). Tak więc przez sformułowanie koherentnej polityki wobec produktów, uwzględniającej zasady zrównoważonej produkcji i konsumpcji, można stworzyć system instrumentów i narzędzi nastawionych na zmniejszanie zagrożeń środowiska. Kreowanie całościowego podejścia do polityki wobec produktu w kontekś(...)
»