Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Paliwa alternatywne z odp(...)

Przemysł cementowy jest bardzo energochłonny – i w zależności od rodzaju cementu oraz zastosowanej technologii jego produkcji do wyprodukowania jednej tony cementu wymaga od 60 do 130 kg oleju opałowego lub innego (w równoważnej ilości) paliwa. Nie dziwi więc fakt, że w ciągu 40 lat XX w. podjęto znaczy wysiłek w celu poszukiwania nowych, alternatywnych form energii dla ograniczenia zużycia węgla, podstawowego paliwa. Korzyści dla przemysłu cementowego w przypadku zastosowa(...)
»

Historyczna podróż po Poz(...)

Tereny zieleni Poznania, zarówno w granicach miasta, jak i nieco poza nim, zostały swego czasu starannie zaprojektowane, by spełniać funkcje, które dziś nazwalibyśmy proekologicznymi, zdrowotnymi, rekreacyjnymi czy wypoczynkowymi. W swoim najwcześniejszym etapie rozwoju (w XIII i XIV w.) Poznań nastawiony był przede wszystkim na handel i rzemiosło. Wszystkie zakłady rzemieślnicze, kramy kupieckie, place i ulice znajdowały się w granicach miasta wyznaczonych przez mi(...)
»