Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Gospodarka mieszkaniowa w(...)

W budżecie państwa na 2016 r. w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” planowane są wydatki na kwotę 822,9 mln zł1. Według danych GUS, wydatki budżetów gmin w tym dziale od 2010 r. wynosiły corocznie ok. 2,5 mld zł2. Zakres gospodarki mieszkaniowej Gospodarka mieszkaniowa i związane z nią budownictwo obejmuje działania podmiotów publicznych różnych szczebli, a zakres ich spraw jest relatywnie szeroki. Obejmuje m.in. działania związane z(...)
»

Znak PRiK „DOBRY WYBÓR”(...)

Martyna Matuszczak: Wspieranie i promocja wysokiej jakości wyrobów w branży rur oraz kształtek z tworzyw sztucznych to jeden z celów przyświecających wprowadzeniu Znaku PRiK „DOBRY WYBÓR”. Proszę wyjawić, co jeszcze wpłynęło na tę decyzję? Maciej Kostański: Znak PRiK „DOBRY WYBÓR” jest wyróżnieniem promocyjnym, przyznawanym przez Stowarzyszenie firmom za ich profesjonalizm. Znak stanowi świadectwo, że przedsiębiorstwo spełnia wysokie standardy w zak(...)
»