Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Szara strefa w recyklingu(...)

Uzasadnienie, dlaczego każdy obywatel ma wiedzieć, czym jest szara strefa i jak wpływa ona na jego życie, zachęci do szukania sposobów jej zwalczania. Szarej strefy nie będzie, gdy ludzie, wśród których ona działa, będą uznawać tę działalność za szkodliwą. Pracujący w szarej strefie zarabia na omijaniu przepisów prawa. Utarło się, że najczęściej chodzi o niepłacenie podatków. (...)
»

Powiaty a ochrona środowi(...)

- czyli wydatki powiatów woj. podkarpackiego na ochronę środowiska w latach 1999-2002 Cz. II Tomasz Skica Jacek Strojny Wśród najczęstszych kierunków działań inwestycyjnych w obszarze „ochrona środowiska”, realizowanych przez samorządy powiatowe Podkarpacia, pojawiają się: budowa oczyszczalni ścieków, budowa lub rozbudowa dotychczasowego systemu kanalizacji oraz inwestycje w system gospodarowania odpadami. Stąd też wydatki inwesty(...)
»