Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Zdiagnozować pacjenta(...)

Ludwik Węgrzyn starosta bocheński prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich Po burzliwym drugim półroczu ubiegłego roku bez większych wydarzeń minęły święta Bożego Narodzenia, przy niezbyt głośnych i jeszcze mniej kolorowych fajerwerkach minął Sylwester i wreszcie nadszedł oczekiwany nowy 2006 r. Jest on szczególny dla samorządu terytorialnego, zwłaszcza powiatów. Ten wyjątkowy charakter zawdzięczamy wydarzeniom, do których powinniśmy się już przyzwyczaić w 15-leciu(...)
»

Wspólny udział wykonawców(...)

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego Zgodnie z art. 23 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawa) wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. Oznacza to, że jedną ofertę mogą złożyć dwa podmioty (lub więcej), działające wspólnie w celu uzyskania i wykonania zamówienia. Przepis ten ma dużo zalet. Konsorcjum albo spółka cywilna Podmioty gospodarcze, podejmując decyzję o wspólnym złożeniu ofert(...)
»