Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Sposób na ograniczenie em(...)

Realizowany od 2004 r. Polski Program Efektywnego Wykorzystania Energii w Napędach Elektrycznych (PEMP) jest projektem dofinansowywanym i nadzorowanym przez Fundusz na rzecz Globalnego Środowiska (GEF), który zaaprobował go w ramach działań mających na celu ochronę klimatu Ziemi. Zakończenie projektu przewidziano na 2009 r. Cel i spodziewane efekty Celem projektu jest ograniczenie krajowej emisji gazów cieplarnianych, związanej z produkcją energii elektrycznej, dzięki (...)
»

Zbiórka odpadów elektrycz(...)

Na świecie powstaje średnio rocznie ok. 20 mld ton odpadów przemysłowych oraz ok. 1,5 mld ton odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych. Do końca 2008 r. w Polsce wytworzono ok. 130 mln Mg odpadów. Unieszkodliwieniu lub recyklingowi poddano 95-100 mln Mg (73-76,6%), z czego na składowiska trafiło przeszło 20 mln Mg (ok. 20%). Przeciętny Polak wytwarza 300-500 kg odpadów rocznie z ogółu generowanych 10-11 mln, z czego 95%(...)
»