Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Polimery biodegradowalne (...)

Nauka o polimerach stała się interdyscyplinarną dziedziną, łączącą m.in. elementy chemii, fizyki, biologii, medycyny oraz nauki o materiałach (z uwzględnieniem nanomateriałów). Dlatego też Centrum Chemii Polimerów PAN w Zabrzu realizuje badania nad syntezą oraz relacjami pomiędzy właściwościami fizykochemicznymi a strukturą tych polimerów, ze szczególnym uwzględnieniem nowych materiałów polimerowych z surowców odnawialnych. Poszukiwanie racjonalnych metod syntezy polimerów z suro(...)
»

Wokół odpadów(...)

Tony kłopotów Od kiedy władze federalne USA wprowadziły nowe regulacje dotyczące emisji ołowiu do atmosfery, na cenzurowanym znalazł się działający od 46 lat zakład recyklingowy z Frisco k. Dallas. To jeden z największych tego typu ośrodków działających w Stanach Zjednoczonych, zajmujący się odzyskiem cennych metali w USA, w tym ołowiu dla firmy Exide. Zakład mógłby funkcjonować dalej, ale obniżono dopuszczalne normy emisji ołowiu do atmosfery z 1,5 do 0,(...)
»