Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Szkoła przetrwania?(...)

– Debata nasza odbywa się w specyficznym okresie, a mianowicie po 20 latach od transformacji ustrojowej. Niestety, sfera nauki i edukacji została zepchnięta na margines przemian demokratycznych w naszym kraju, a za największe zaniechanie ostatniego dwudziestolecia w tym obszarze uważa się brak ustawy, która systemowo zreformowałaby szkolnictwo wyższe – powiedział prof. dr hab. Krzysztof Kasprzak, przewodniczący Rady Programowej Wydawnictw Komunalnych, wprowadzając(...)
»

Zawód: urbanista(...)

Rząd przedstawił projekt ustawy o architektach, inżynierach budownictwa oraz urbanistach. Trzy lata po „deregulacji” powraca więc sprawa certyfikowania kwalifikacji urbanistów, tym razem w formule nie samorządu zawodowego, lecz uprawnień państwowych. Jakie umiejętności ma potwierdzać urzędowy egzamin, kim jest urbanista w dzisiejszych czasach oraz kogo i w jakim zakresie należałoby objąć regulacjami? Artykuł 129 projektu określa, że „wykonywanie zawodu urb(...)
»