Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Energia atomowa – nadziej(...)

  Wiele lat temu w Polsce spuszczono zasłonę milczenia na temat energetyki jądrowej. Jednak ze względu na konieczność dywersyfikacji energii w kraju już rozpoczęto działania zmierzające do budowy pierwszej elektrowni atomowej.   Kluczowe etapy rozwoju energetyki jądrowej zostały wyszczególnione w „Polityce energetycznej Polski do 2030 r.”. Na temat perspektyw energetyki jądrowej w Polsce mówion(...)
»

Rozwiązanie(...)

Projekt - „Kraków: Gospodarka odpadami stałymi, etap I” ma na celu stworzenie systemu postępowania z odpadami komunalnymi pozwalającego na kompleksowe rozwiązanie problemu odpadów komunalnych w Krakowie oraz gminach ościennych zgodnie z ustawodawstwem Unii Europejskiej i praktyką postępowania z odpadami w krajach członkowskich Unii poprzez rozbudowę składowiska odpadów komunalnych Barycz wraz z inwestycjami towarzyszącymi, budowę kontenerowej kompostowni odpadów zielonych, rozbudo(...)
»