Wszystkie artykuły w kategorii: "Projekty i realizacje"


    Ten dział nie zawiera żadnych artykułów.

Polecane artykuły:

Dostęp do informacji o śr(...)

Od 15 listopada 2008 r. kwestie dostępu do informacji o środowisku regulowane są przepisami nowej Ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (DzU nr 199, poz. 1227). Potrzeba uchwalenia nowej ustawy w zakresie dostępu do infromacji, a także innych wskazanych w jej tytule spraw, argumentowana była przede wszystkim koniecznością wykazywanych przez(...)
»

Lecą liście, czas porządk(...)

Jeszcze do niedawna korony drzew mieniły się tysiącami jesiennych barw. Wystarczyło jednak kilka tygodni, by po efektownej ozdobie pozostały poszarzałe liście, które oszpecają miejskie ulice i skwery. Nadszedł czas porządków, które jednak w każdej gminie przebiegają inaczej. Choć zbieranie i odbiór liści nie należą do skomplikowanych zadań, to jednak często działania te rodzą problemy, na które gminy znajdują różne rozwiązania. W niektórych miastach wszystkie odpady(...)
»