Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Popraw klimat swojego mia(...)

Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu to największa ogólnoeuropejska inicjatywa poświęcona zrównoważonemu transportowi miejskiemu. Organizowana jest co roku w dniach 16-22 września – w Europie od 1998 r., a w Polsce od 2004 r. Cel przedsięwzięcia to ochrona jakości powietrza oraz zapobieganie zmianom klimatu przez zachęcanie mieszkańców miast do zachowań zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju, a władz lokalnych do wprowadz(...)
»

Syntetyczne kruszywa w dr(...)

Kruszywo sztuczne to granulat cementowy produkowany w wyniku odzysku odpadów nieorganicznych. Produkcja kruszywa poprzez stosowanie domieszek substancji pochodzenia odpadowego do składników naturalnych nie jest novum w branży odpadowej. Technika ta pozwala na powtórne zagospodarowanie tych części składowych odpadów, które posiadają właściwości pożądane w określonych sektorach gospodarki, m.in. w budownictwie drogowym lub rekultywacji terenów zdegradowanych.(...)
»