Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Wpływy z zewnątrz?(...)

Transgraniczna ocena oddziaływania na środowisko Omówiona w ubiegłym miesiącu procedura oceny oddziaływania na środowisko dotyczyła potencjalnych transgranicznych oddziaływań źródeł zamierzanych do realizacji na terenie naszego kraju. Nie miała ona charakteru samodzielnego, była uzupełnieniem procedury strategicznej bądź indywidualnej – w zależności od przyczyny potencjalnych skutków (wykonanie planu, programu czy strategii bądź realizacja przedsięwzięcia). Możliwa(...)
»

Przegląd prawa(...)

Na łamach Przeglądu Komunalnego, w sposób inny niż dotychczas, prezentować będziemy informacje o opublikowanych w ostatnim czasie aktach prawnych mających wpływ na działania prowadzone w ochronie środowiska i szeroko pojętej gospodarce komunalnej. Poniżej przedstawiamy ustawy i rozporządzenia opublikowane od początku roku do Dziennika Ustaw nr 35 włącznie. Tabela. (...)
»