Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Definicja widmo(...)

Powszechnie wiadomo, że z jakichś przyczyn Ministerstwo Środowisko postanowiło zdezawuować ustawowe założenia systemu przetwarzania odpadów komunalnych. Według wcześniejszej linii interpretacyjnej resortu, procesy przetwarzania odpadów miały odbywać się w jednym zakładzie – wedle greckiej idei „jedności miejsca, czasu i akcji”, co wynikało z kolei z konieczności zapewnienia przejrzystości migracji strumieni odpadowych i umożliwienia kontroli nad „znikającym odpadem”(...)
»

Oferta kształcenia podypl(...)

W poniższym zestawieniu prezentujemy informacje na temat studiów podyplomowych kształcących w kierunkach związanych z ochroną środowiska i planowaniem przestrzennym. Tabela została opracowana na podstawie ankiet oraz informacji zawartych w Internecie. Studia zestawiono w układzie alfabetycznym (wg miast, w których funkcjonują). Wpisy poszerzone o dane teleadresowe zostały zamieszczone odpłatnie. (...)
»