Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Ciepłownicza spalarnia od(...)

Tworząc projekt spalarni paliwa alternatywnego w Olsztynie, która ma stanowić element modernizacji systemu ciepłowniczego, od początku postawiono sobie za cel synergię z obszarem gospodarki odpadami. W związku z tym postanowiono wykorzystać frakcję palną odpadów komunalnych. Działania przygotowawcze poprowadzono na kilku równorzędnych polach. Od wielu już lat trwa w Polsce otwarta debata na temat energetycznego wykorzystania odpadów komunalnych w procesie odzysku zg(...)
»

Wyzwania dla następców(...)

Rozmowa z Tadeuszem Arkitem Po ośmiu latach w Sejmie, w tym trzech kierowania Podkomisją ds. monitorowania gospodarki odpadami, Tadeusz Arkit kończy swoją karierę parlamentarną. Ale nie rozstaje się z branżą komunalną. Przez ostatnich kilka lat był Pan bardzo blisko zmian, jakie zachodziły w systemie gospodarki odpadami w kraju. Czy z perspektywy czasu ocenia Pan, że rzeczywiście mieliśmy do czynienia z rewolucją (...)
»