Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Kurzy problem w Lyskach(...)

Prawo energetyczne nakłada na gminy obowiązek planowania i organizacji zaopatrzenia w energię na swoim terenie. Obowiązek ten realizowany jest poprzez przyjęcie i realizację „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe” stanowiących dokument programowy gminy w zakresie realizacji energetycznej polityki lokalnej. Niezależnym od lokalnych tendencji kierunkiem rozwoju gminnych systemów energetycznych w Polsce powinien być wzrost ilości rozwiązań oparty(...)
»

Pomoc finansowa(...)

Narodowy Fundusz w 2006 r. Podwyższenie dolnej granicy pożyczek – z 300 tys. do 1 mln zł – zróżnicowanie oprocentowania i obniżenie wysokości umorzeń to najważniejsze zmiany w zasadach dofinansowania przedsięwzięć ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2006 r. Pożyczki poniżej 1 mln zł mogą być udzielane wyłącznie na przedsięwzięcia realizowane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Wzrost Konkurencyjności Przedsięb(...)
»