Wszystkie artykuły w kategorii: "W strefie zieleni"

Polecane artykuły:

Kaucje uzupełnieniem syst(...)

System kaucyjny funkcjonuje w wielu Europejskich krajach. W Polsce często wraca się do tego tematu w kontekście czystości uzyskiwanych odpadów opakowaniowych trafiających do recyklingu. O wypowiedź nt. systemu kaucyjnego wspierającego system gospodarki odpadami zapytaliśmy ekspertów.  Leszek Dziopak, prezes, Polowat W Polsce musimy zwiększyć odzysk odpadów opakowaniowych. Wszystkie kraje, które mają wysokie poziomy recyklingu, czyli państwa skandynaws(...)
»

Nowe uregulowania dla bio(...)

Zbigniew Kamieński zastępca dyrektora Departament Bezpieczeństwa Energetycznego, Ministerstwo Gospodarki Ministerstwo Gospodarki rozpatruje rozwój wykorzystania odnawianych źródeł energii w trzech głównych obszarach, tj. energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, ciepła z OZE i biokomponentów stosowanych w paliwach i biopaliwach ciekłych. To właśnie działania w tych trzech obszarach powinny zapewnić uzyskanie w 2010 r. 7,5-procentowego udziału(...)
»