Wszystkie artykuły w kategorii: "Temat specjalny"


    Ten dział nie zawiera żadnych artykułów.

Polecane artykuły:

Partycypowanie mieszkańcó(...)

Utrzymanie porządku w gminach wymaga od nich nie tylko wzmożonych nakładów finansowych, lecz także stosownego przygotowania logistycznego do wykonywania zadań własnych w zakresie utrzymania dróg, ulic, mostów i placów oraz organizacji ruchu drogowego, określonego przepisami ustawy o samorządzie gminnym. Dodatkowo gminy muszą odpowiednio utylizować zebrane w trakcie oczyszczania miast nieczystości. Powyższe zadania gminy wynikają z art. 7 Ustawy z 8 marca 1990 r. o s(...)
»