Wszystkie artykuły w kategorii: "Temat specjalny"


    Ten dział nie zawiera żadnych artykułów.

Polecane artykuły:

Powiatowe i gminne Plany (...)

Omawianie teraz zapisów prawa na temat Planów Gospodarki Odpadami (PGO), po ponad dwóch latach od uchwalenia ustawy o odpadach i pod koniec dozwolonego prawem okresu na uchwalenie powiatowych PGO, byłoby wręcz niestosowne. Chciałbym raczej zwrócić uwagę na niektóre kwestie, które uzasadniają umieszczenie w tytule artykułu fragmentu o niespełnionych oczekiwaniach, jakie w samorządach wiązano z tymi Planami. Propozycje pewnych spójnych modyfikacji polskiego prawa w dziedzinie gospodarki(...)
»

Połączenie regionów gospo(...)

Mając na względzie taką – wcale nie hipotetyczną – możliwość, warto poniżej pochylić się nad syntetycznym określeniem skutków przedmiotowej korekty. Na użytek niniejszego opracowania przyjęte zostanie założenie, iż będziemy mieć do czynienia z sytuacją swoistego połączenia/scalenia dwóch regionów, w których de lege lata uplasowano tylko po jednej instalacji legitymującej się statusem regionalnej. Tym samym w rezultacie dokonanych zmian otrzymamy „nowy”, powiększony region, na terenie(...)
»