Wszystkie artykuły w kategorii: "Parki i ogrody"

Polecane artykuły:

Projektowanie, montaż i e(...)

 Przy projektowaniu osadników gnilnych bardzo ważnym elementem jest objętość zbiornika oraz rozwiązania konstrukcyjne, takie jak wlot i wylot, liczba komór oraz rodzaj otworu w przegrodzie, a także stosunek długości boków i objętości komór. Powyższe elementy powinny być tak zaprojektowane, aby otrzymać jak najlepsze efekty oczyszczania. Pojemność nominalna zbiornika osadnika gnilnego zgodnie z normą1 nie może być mniejsza od 2 m(...)
»

Sztuka dla sztuki(...)

„Partyzantka gospodarcza”, „pospolite ruszenie”, powrót do dzikich wysypisk śmieci – tak w opinii branżowców w skrócie można przedstawić skutki projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska. Szczególnie wiele kontrowersji budzą zapisy dotyczące wzrostu opłaty za składowanie zmieszanych odpadów komunalnych nawet o… 500%! W środowisku wrze. Szykuje się kolejna rewolucja w gospodar(...)
»