Wszystkie artykuły w kategorii: "Ogrodnik miejski"


    Ten dział nie zawiera żadnych artykułów.

Polecane artykuły:

Przykład idzie z góry?(...)

Polska po wprowadzeniu konstytucji środowiskowej Zgodnie z Prawem ochrony środowiska, wszystkie powiaty winny były do końca 2003 r. wykonać programy ochrony środowiska i plany gospodarki odpadami. Gminy miały czas na ich opracowanie do końca czerwca 2004 r. W listopadzie na stronach Ministerstwa Środowiska opublikowano dane o ilości wykonanych programów w skali kraju. W ustawowym terminie na 379 powiatów wykonano 172 projekty opracowań. Z tego zaopiniowano 94 programy, a(...)
»

Pojawiam się i znikam(...)

Nadeszła rewolucja dotycząca nie tylko utrzymania czystości i porządku w gminach, lecz także systemu zbierania odpadów. Coraz częściej można spotkać na terenach miast, spółdzielni i osiedli bardzo estetycznie wykonane oraz zajmujące niewiele miejsca kosze na odpady z podziemnym mechanizmem składowania nieczystości. Ich największym atutem jest właśnie zainstalowany pod powierzchnią ziemi pojemnik, w którym magazynowane są odpady wyrzucan(...)
»