Wszystkie artykuły w kategorii: "Ochrona i pielęgnacja"

Polecane artykuły:

Odzysk i recykling odpadó(...)

Recykling i odzysk energii z odpadów tworzyw sztucznych, to pełnoprawne i uzupełniające się metody odzysku, a kryterium wyboru bazuje na kompromisie pomiędzy opłacalnością procesów a względami ochrony środowiska. Według danych PlasticsEurope, europejskiego stowarzyszenia producentów tworzyw sztucznych, poziom odzysku tworzyw sztucznych z odpadów komunalnych w Polsce wzrósł w ciągu ostatnich 7 lat z 15% do 39% (łącznie recykling i odzysk energii). Mimo że jest to is(...)
»

Szkoleniami trzeba zarząd(...)

Szkolenia odgrywają kluczową rolę w doskonaleniu jakości urzędu. Są one jednym z najważniejszych elementów budowania kultury jakości. Proces szkolenia powinien obejmować wszystkich urzędników, którzy dodatkowo mogą uczyć się wzajemnie. Jak dotąd, okazały się one najskuteczniejszą metodą na aktualizację wiedzy pracowników administracji w zakresie zmieniających się przepisów, zadań i obowiązków administracji. Wśród powodów niesku(...)
»