Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Jak poprawić jakość powie(...)

„Czyste powietrze w mieście” to przewodni temat tegorocznego, XXI Forum Ciepłowników Polskich, które odbyło się w połowie września w Międzyzdrojach. Oprócz merytorycznych wystąpień ekspertów, a także prezentacji nowoczesnych technologii redukujących emisję zanieczyszczeń tradycyjnie już przyznano Laury Ciepłownictwa. Laury Ciepłownictwa to najważniejsze nagrody, corocznie przyznawane wiodącym przedsiębiorstwom ciepłowniczym za konkretne osiągnięcia w branży oraz oso(...)
»

Wody więcej już nie będzi(...)

Są wartości wykraczające ponad podziały polityczne i bieżącą walkę o władzę. Z pewnością zalicza się do nich dbałość o zaopatrzenie mieszkańców w zdrową wodę do picia. Polska wcale nie ma tej wody zbyt wiele, więc wszystkie rozsądne pomysły, jak tę sytuację poprawić, są godne uwagi. Nowe władze pracują właśnie nad projektem ustawy, nazwijmy ją roboczo – o obowiązkowej retencji. Samorządy, które nie zadbają o retencję wody na swoim terenie, będą karane. Nie lubię słowa „kara” i racze(...)
»