Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Autorecykling po poprawka(...)

Kompleksowa nowelizacja ustawy o odpadach, uchwalona przez Sejm w styczniu br., przyniosła radykalne zmiany również w zakresie recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.   Poza kwestiami typowo technicznymi, takimi jak obliczanie poziomów odzysku i recyklingu czy dostosowanie do wymogów wspólnotowych, istotnej zmianie uległa również kwestia klasyfikacji zniszczonego pojazdu jako odpadu. Właśnie te rozwiąz(...)
»

Czy warto budować podczys(...)

Małe i średnie zakłady przemysłu spożywczego zlokalizowane są często w niewielkich aglomeracjach miejskich lub na obszarach wiejskich. Są to zakłady prywatne, najczęściej rodzinne. Ich właściciele, skupieni na doskonaleniu technologii przetwórstwa, w wielu przypadkach z dużą niechęcią podchodzą do problematyki podczyszczania czy konieczności oczyszczania ścieków odprowadzanych z ich zakładów produkcyjnych. Często dają się słyszeć, wydawałoby się słuszne, argumenty, że zakład prze(...)
»