Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Regulacje opakowaniowe (...)

Wśród odpadów komunalnych coraz większym problemem stają się zużyte opakowania. Ich ilość rośnie proporcjonalnie do zamożności społeczeństwa oraz rozwoju gospodarczego. Jest to związane zarówno z szybko dokonującym się postępem w technice opakowań, w transporcie towarów i opakowań detalicznych, jak i z marketingową rolą efektownych, przyciągając(...)
»

Diagnoza miasta na potrze(...)

Jak sprawić, żeby miasto stało się prawdziwie inteligentne? Jak dokonać jego pełnej, trwałej i kompleksowej transformacji w smart city? Niezależnie od obserwowanych w ostatnim czasie w Polsce tendencji demograficznych i urbanistycznych (takich jak zmniejszanie się populacji większości polskich miast i migracje do gmin wiejskich otaczających większe ośrodki miejskie) to właśnie miasta stanowią centra gospodarcze, administracyjne, kulturalne i społeczne, w których kon(...)
»