Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Inwestycyjny kalejdoskop(...)

  Rozbudowa w Trębaczewie Do końca grudnia 2011 r. w miejscowości Trębaczew (gm. Działoszyn, woj. łódzkie) zostanie rozbudowana i zmodernizowana oczyszczalnia ścieków komunalnych. W ramach inwestycji wyeksploatowane obiekty ulegną likwidacji lub będą zaadoptowane do pełnienia nowej funkcji. W oczyszczalni powstaną nowe urządzenia techniczne, takie jak studzienki pomiarowe ścieków surowych i oczyszczonych, separator skratek, piasku i tłusz(...)
»

Odzysk i unieszkodliwiani(...)

Minister właściwy ds. środowiska upoważniony jest do wydania rozporządzenia określającego rodzaje odpadów oraz warunki ich odzysku w procesach odzysku R14 i R15, a także ich unieszkodliwiania w procesie unieszkodliwiania D2, poza instalacjami i urządzeniami. Upoważnienie to zostało wprowadzone w ust. 2a art. 13 ustawy o odpadach ustawą z 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw (DzU Nr 175, poz. 1458 oraz z 2006 r. Nr 63, poz. 441). (...)
»