Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Cudowna granica(...)

Czyż nie jest czystą magią sytuacja, w której Polak, tuż po przekroczeniu granicy, staje się posłusznym obywatelem w Niemczech, Irlandii, Anglii albo Szwecji i wszystkie swoje domowe odpady posłusznie dzieli i wrzuca, gdzie trzeba? W kraju zazwyczaj nie chciał odpadów segregować, sortować, odzyskiwać ani poddawać recyklingowi, bo przecież w Polsce obywatele tego nie robią. Nie do pomyślenia jest również to, żeby w kraju, do którego wyemigrował, pokątnie, w nielegalny sposób pozbywał się odp(...)
»

Wykorzystanie biogazu w s(...)

Wytwarzanie przez energetykę przemysłową i zawodową podstawowych nośników energetycznych (energii elektrycznej i cieplnej) realizowane jest przy pomocy procesów cieplnych wykorzystujących energię chemiczną lub jądrową paliw kopalnych. Sprawność przetwarzania energii paliwa dla rozwiązań konwencjonalnych (układy rozdzielone) rzadko przekracza 40% (ograniczenia termodynamiczne), stąd konieczność wdrażania rozwiązań kogeneracyjnych lub trójkogeneracyjnych, umożliwiających konwersję (...)
»