Wszystkie artykuły w kategorii: "W strefie ziemi"

Polecane artykuły:

Kalendarium (...)

  9-11.05.2011, Poznań IV Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa „Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów” Organizator: Abrys, Poznań Info: 61/655-81-23, szkolenia@abrys.pl, www.abrys.pl   11.05.2011, Warszawa Konferencja „10 lat systemu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych” Organizator: (...)
»

Nowe rozporządzenia(...)

Ustawa o obowiązkach przedsiębiorców Z art. 12 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/62/WE z 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (Dz. Urz. WE L 365 z 31 grudnia 1994 r., z późn. zm.) wynika obowiązek przygotowania przez państwa członkowskie UE rocznego sprawozdania dotyczącego masy wytworzonych i przetworzonych poszczególnymi metodami odpadów opakowaniowych. Wzór tego sprawozdania został określony w Decyzji Komisji 2005/270/WE z 2(...)
»