Wszystkie artykuły w kategorii: "Temat specjalny"


    Ten dział nie zawiera żadnych artykułów.

Polecane artykuły:

JEREMIE jest atrakcyjny d(...)

Dlaczego zainteresowała Państwa inicjatywa JEREMIE? Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. zainteresował się inicjatywą JEREMIE z uwagi na możliwość rozwinięcia działalności poręczeniowej pod kątem dotarcia do większej liczby MŚP w Wielkopolsce. Reporęczenie w ramach inicjatywy JEREMIE dawało również możliwość obniżenia opłat prowizyjnych za pojedyncze poręczenie, co mogło przełożyć się na przy(...)
»

Klimat Łodzi a zieleń(...)

Przyznanie Łodzi prawa do organizacji Ogrodniczego Expo w 2024 r. dało impuls do ponownego przyjrzenia się koncepcjom budowy systemów przyrodniczych miasta. Działania podejmowane w ramach przygotowania obiektów wystawy są ukierunkowane na wzrost udziału terenów zieleni, co bezpośrednio wpłynie korzystnie na jakość powietrza. Rozwój Łodzi przemysłowej wiązał się ze znacznym zmniejszeniem powierzchni terenów zieleni – lesistość na terenie miasta malała w szybkim tempi(...)
»