Wszystkie artykuły w kategorii: "Rośliny"

Polecane artykuły:

Od redakcji(...)

Drodzy Czytelnicy przed nami branżowe targi POLEKO, które odbywają się jak co roku w listopadzie w Poznaniu. Targowe ekspozycje i spotkania dzięki długoletniej tradycji stały się międzynarodowym forum popularyzacji ekologicznych idei oraz wymiany doświadczeń i informacji. Dzięki temu targi dają możliwość przeglądu istniejących rozwiązań technologicznych z zakresu ochrony środowiska, są okazją do podsumowań dokonań polskich i zagranicznych firm. Nasz miesięcznik RECYKLING włącza(...)
»

Wdrażanie programu Innowa(...)

Program rozwoju biogazowni rolniczych do 2020 r. IERE został przygotowany i poddany konsultacjom międzyresortowym i społecznym. Głównym jego przesłaniem jest potrzeba zdynamizowania rozwoju sektora biogazu w Polsce poprzez likwidację istniejących przeszkód i barier. Wdrożenie programu zainicjowane zostało już w ustawie zmieniającej ustawę Prawo energetyczne (nPe), gdzie wprowadzono wiele zmian w zakresie systemów wsparcia.   (...)
»