Wszystkie artykuły w kategorii: "Projekty i realizacje"

Polecane artykuły:

Segregacja odpadów opakow(...)

Wysypisko Odpadów Komunalnych (WOK) zarządza m.in. składowiskiem odpadów miasta Poznania. Zgodnie z art. 56 ustawy odpadach „odpady przed umieszczeniem na składowisku powinny być poddane (…) segregacji w celu ograniczenia zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi lub dla środowiska bądź też ograniczenia ilości lub objętości składowanych odpadów”. Jeżeli weźmie się pod uwagę art. 10 ustawy o odpadach, mówiący, że odpady powinny być zbierane w sposób selektywny,(...)
»

Inwestycyjny kalejdoskop(...)

Inwestycja dla czystego Bałtyku Spółka Wodno-Ściekowa „Swarzewo” przystąpiła w 2013 r. do realizacji projektu pod nazwą „Uporządkowanie Gospodarki Ściekowej w aglomeracji Puck”, współfinansowanej przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach programu Infrastruktura i Środowisko. Planowany całkowity koszt inwestycji wynosi ponad 100 mln zł, z czego aż 48,5 mln zł pochodzi ze środków unijnych. Projekt przewiduje rozbudowę i modernizację istniejącej oczy(...)
»