Inwestycje

wydany w Zieleń Miejska – 2013-6
  DRUKUJ

Usługa na zlecenie

Ten artykuł jest dostępny dla wszystkich.

Do końca października br. za utrzymanie terenów zieleni w gm. Pilchowice jest odpowiedzialne przedsiębiorstwo P.W. MARGO. Do zadań firmy wyłonionej w postępowaniu przetargowym należy m.in. koszenie i podkaszanie terenów płaskich oraz na skarpach, podkaszanie skupin krzewów, wywóz skoszonej trawy i usuniętych samosiewów, odchwaszczanie ścieżek, zwalczanie barszczu Sosnowskiego oraz uporządkowywanie terenów objętych zamówieniem. Wszelkie usługi mają być świadczone na zlecenie i z zachowaniem obowiązujących przepisów BHP. W czasie robót przeprowadzane będą ciągłe kontrole poprawności koszenia trawy i niszczenia chwastów. Za usługę gm. Pilchowice zapłaci wykonawcy ponad 36 tys. zł.

 

Nowy Mały Rynek

Wraz z końcem lipca br. zakończą się prace budowlane związane z rewitalizacją skweru usytuowanego przy ul. Mały Rynek w Skoczowie. Inwestycja realizowana w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich na lata 2007-2013 będzie kosztować 254 tys. zł. Wykonawca – firma Gardenbud – zobowiązał się m.in. do robót demontażowych, rozbiórkowych i ziemnych, wycinki, przycinki i pielęgnacji istniejącej zieleni oraz nowych nasadzeń drzew i krzewów. Przedsiębiorstwo wykona także nowe chodniki, odwodnienie liniowe oraz zamontuje monitoring, oświetlenie parkowe i elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci, słupki parkingowe i tablice informacyjne). Skwer znajduje się w układzie urbanistycznym wpisanym do rejestru zabytków. Zamawiający – burmistrz Skoczowa – uzyskał pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie robót budowlanych w tym miejscu.

 

Sport i odpoczynek

Zagospodarowaniem terenu sportowo-rekreacyjnego w Krupskim Młynie zajmie się Spółdzielczy Kombinat Rolno-Spożywczy. W ramach inwestycji przy ul. Leśmiana powstanie plac zabaw, w sąsiedztwie budynku sportowego pojawi się siłownia zewnętrzna, a przy basenie – oświetlony parking. Oprócz tego staw znajdujący się przy ul. Głównej zostanie zrewitalizowany. Zbiornik wodny będzie oczyszczony, na jego powierzchni powstanie wyspa, a w bliskiej odległości pojawią się: ścieżka, mała architektura i nasadzenia zieleni. Wykonawca zobowiązuje się także do remontu budynku tzw. radiowęzła na amfiteatrze, wymiany lamp i opraw przy terenie sportowo-rekreacyjnym oraz naprawy schodów i murków przy zadaszeniu trybun na stadionie sportowym. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Jego realizacja pochłonie ponad 820 tys. zł. Urząd gminy w Krupskim Młynie w zamówieniu zastrzegł, że prace budowlane mają zakończyć się w połowie lipca br.

 

Projekt rewitalizacji

Opracowaniem dokumentacji projektowej rewitalizacji parku w Debrznie zajmie się pracownia AP Studio 7 Piotr Adamowski. Do końca sierpnia br. firma musi przygotować koncepcję uwzględniającą rozwiązania drogowe (ciągi komunikacyjne z kostki brukowej, drogę dojazdową do placu głównego, strefę widowiskową, parkingi, kanalizację deszczową, odwodnienie ciągów komunikacyjnych), zagospodarowanie terenu małą architekturą (ławki, kosze na śmieci, oświetlenie), stworzenie placu głównego o nawierzchni z kostki brukowej oraz budowę sceny widowiskowo-koncertowej. Dokumentacja powinna dodatkowo zawierać projekt odwodnienia – drenażu wymoklisk i przebudowy rurociągu melioracyjnego – koncepcję wykonania rekreacyjnego oczka wodnego wraz z małą architekturą, jak również projekt rewitalizacji szaty roślinnej w zakresie kwalifikacji drzew i krzewów do usunięcia oraz nowych, uzupełniających nasadzeń roślinnych. Za kompletną dokumentację Urząd Miasta i Gminy w Debrznie zapłaci wykonawcy niespełna 42 tys. zł.

Siłownia na powietrzu

Jeszcze w tym miesiącu konsorcjum firm Target Piotr Służałek oraz Herkules Ryszard Syska wybuduje w Zawierciu zewnętrzną siłownię. Zamówienie tamtejszego ośrodka sportu i rekreacji uwzględnia stworzenie układu komunikacyjnego, składającego się z trzech okręgów, wyznaczających poszczególne strefy terenu rekreacyjnego. Przy ul. Wierzbowej pojawi się więc strefa aktywności, w której zostaną umieszczone urządzenia siłowni (m.in. twister, stepper, orbitrek eliptyczny, wioślarz i podwójny rower), strefa wypoczynku z układem małej architektury oraz strefa ciszy, gdzie będzie można skorzystać ze stołów do gier planszowych. Aktywny odpoczynek umili otoczenie pełne nowych nasadzeń roślinności. W zakres zamówienia wchodzi także przygotowanie terenu pod inwestycję, a więc wykonanie korytowania, obrzeży i podbudowy pod projektowane nawierzchnie, jak również stworzenie ścieżek z kostki betonowej. Oprócz tego wykonawca zobowiązuje się do pielęgnacji zieleni. Za wymienione prace konsorcjum firm otrzyma ponad 292 tys. zł.

 

Wielofunkcyjny obiekt

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Katowickiej w Herbach zakończy się we wrześniu br. Wykonawcą jest konsorcjum firm – Hefal Serwis i Construction Service. Za kwotę prawie 290 tys. zł przedsiębiorstwa wykonają boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej typu natryskowego, ogrodzenia, ciągi komunikacyjne i nawierzchnie z trawy naturalnej. Na wskazanym przez zamawiającego terenie (gm. Herby) pojawią się boiska do piłki ręcznej, siatkówki oraz koszykówki. Wokół nich zostaną zlokalizowane ciągi komunikacyjne z kostki betonowej oraz odwodnienie powierzchniowe z korytek betonowych. Przy ogrodzeniu przebiegać będzie opaska z trawy naturalnej. Na obiekcie zostaną zamontowane sprzęt sportowy i mała architektura. Inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi, objętego PROW na lata 2007-2013.

 

 

Ten artykuł jest dostępny dla wszystkich

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się  |  Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus