Wszystkie artykuły w kategorii: "Architekt krajobrazu"


    Ten dział nie zawiera żadnych artykułów.

Polecane artykuły:

Otwarcie Centrum Edukacji(...)

W środę 4 lutego 2004 roku o godzinie 13.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wągrowcu otwarto Centrum Edukacji Ekologicznej. W uroczystości udział wzięli liczni goście: burmistrz miasta Stanisław Wilczyński, przedstawiciele urzędu marszałkowskiego i Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, dyrektorzy bibliotek publicznych z Wielkopolski, przedstawiciele władz samorządowych powiatu wągrowieckiego, dyrektorzy szkół i przedszkoli, nauczyciele oraz młodzież szkolna. Jakie były poc(...)
»

Czy można odmówić przyjęc(...)

Z dniem wejścia w życie przepisów prawa miejscowego, wyznaczających – zgodnie z Ustawą z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (DzU z 2010 r. nr 185, poz. 1243, z późn. zm.) – regiony gospodarki odpadami komunalnymi (RGOK) oraz funkcjonujące w ich obrębie regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK), pojawiła się konieczność określenia warunków, na jakich podmioty eksploatujące te instalacje będą odbierały odpady od przedsiębior(...)
»