Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Gmina może odebrać więcej(...)

W Sejmie jest już projekt pierwszej, technicznej nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Poruszamy w nim kilka istotnych kwestii, na które zwracano uwagę od samego początku nowego systemu gospodarki odpadami. Odkąd samorządy zaczęły wdrażać zapisy ustawy, pojawiły się bowiem pierwsze uwagi. I to takie, które nie wymagają debaty politycznej, bowiem mają charakter doprecyzowujący pewne aspekty. Mamy do czynienia z sytuacjami, które mają charakter zero-jedynkowy i które p(...)
»

Wykorzystanie biomasy do (...)

Produkcja pelet (granulatu) oparta jest głównie na trocinach pochodzących z przemysłu drzewnego i tartaków. Z technologicznego punktu widzenia dla produkcji i jakości pelet byłoby najkorzystniej, gdyby trociny pochodziły z drewna korowanego i były suche. Jednakże dostępność takiego surowca jest ograniczona, w związku z czym trociny są coraz droższe, a moce produkcyjne istniejących zakładów przetwórczych nie do końca wykorzystane. Dlatego też produkcja pelet staje się coraz koszto(...)
»