Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Elektrociepłownia zasilan(...)

W okresie drugiej wojny światowej Niemcy stosowały na masową skalę powietrzne, niskociśnieniowe zgazowarki zrębków drewna do napędu silników tak ciężarowych, jak i osobowych samochodów. Wytworzony gaz drzewny o składzie: 15-22% obj. CO, 16-21% H2, 4-6% CH4, 11- 17% CO2, reszta N2 kierowano wówczas z reaktora zgazowania drewna poprzez wodną płuczkę – usuwając przede wszystkim opary sm&oacute(...)
»

Pozornie oczywiste(...)

Ponad 40 praktyków spotkało się na szkoleniu pt. „Specyfika konstruowania i zawierania umów przyłączeniowych do sieci przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne oraz ochrona ich ekonomicznych interesów przed roszczeniami odszkodowawczymi osób trzecich związanych z żądaniami odpłatnego przejęcia urządzeń oraz ich lokalizacją na cudzym gruncie – praktyczny aspekt w stanie prawn(...)
»