Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Uwarunkowania związane z (...)

W latach osiemdziesiątych państwo ograniczało środki przydzielane przedsiębiorstwom na inwestycje. Te zaś ograniczały zakres prac prowadzonych w ramach eksploatacji, zaniedbując i odkładając przede wszystkim odnowę eksploatowanych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Z tego powodu znacznie pogorszył się ich stan. Pilnej odnowy wymagają sieci budowane na początku XX wieku, szczególnie w miastach na tzw. Ziemiach Odzyskanych. W złym stanie są często sieci budowane w latach siedemdziesiątych, (...)
»

Kaucje gwarancyjne w poda(...)

Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług1, wprowadzająca dział Xa w art. 105a-105c w zakresie obowiązku zapłaty kaucji gwarancyjnej przez dostawcę towarów wrażliwych, weszła w życie 1 października br. Stosownie do postanowień art. 105b znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług, dostawca towaru, podatnik w rozumieniu art. 15 ustawy VAT, nieposiadający zaległości podatkowych, może złożyć w urzędzie skarbowym kaucję (...)
»