Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Więcej gminy w gospodarce(...)

Krajowa Izba Gospodarki Odpadami w Warszawie wystąpiła do Związku Miast Polskich, Związku Powiatów Polskich, Unii Metropolii Polskich oraz Związku Gmin Wiejskich z apelem o wypracowanie wspólnego stanowiska w sprawie projektu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Zdaniem Zarządu oraz członków Krajowej Izby Gospodarki Odpadami przyjęcie projektu ustawy bez autopoprawek zgłoszonych przez Prezesa Rady Ministrów Leszka Millera doprowadzi do dalszego rozregulowania gospodarki odpadami i (...)
»

Kiedy najłatwiej spotkać (...)

W klimacie umiarkowanym płazy musiały przystosować się do cyklicznych zmian warunków pogodowych. Jako zwierzęta zmiennocieplne są całkowicie zależne od warunków zewnętrznych, głównie temperatury, która wpływa na ich aktywność roczną i dobową. Po hibernacji, trwającej w polskich warunkach średnio od listopada do końca lutego, płazy wybudzają się wraz z ustąpieniem przymrozków (tabela). Drugim ważnym czynnikiem jest odpowiednia wilgotność – gdy pozostaje zbyt nis(...)
»