Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Poszukiwanie źródeł finan(...)

W związku z rozporządzeniem Ministra Środowiska ws. szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów można się spodziewać, że środki publiczne na edukację odpadową zostaną zabezpieczone i udostępnione. Być może jeszcze w 2017 r. Uruchomienie zasobów pieniężnych Narodowego i Wojewódzkich FOŚiGW pozwoliłoby z kolei na synergię budżetów gminnych, powiatowych i funduszy prywatnych. Czy dojdzie zatem do przełomu w organizacji, prowadzeniu i finanso(...)
»

Aktualności(...)

Powódź nie zagrozi Sposób na ochronę przed powodziami znaleźli architekci z grupy Tredje Natur. Stworzyli oni projekt przebudowy kopenhaskiej dzielnicy Saint Kjeld’s Quarter, który promuje nowe rozwiązania przestrzenne, z uwzględnieniem zmieniającego się klimatu i dynamicznego rozwoju miasta. W ciągu ostatnich dwóch lat Danię nawiedziły dość silne deszcze, które powodowały zalania dzielnic. Z tego też względu powstał kompl(...)
»