Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Ten Kongres to nasz flago(...)

Z Magdaleną Dutką, prezes Zarządu firmy Abrys, na temat Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska rozmawia Magdalena Bielak. Kongres ENVICON Environment w tym roku odbędzie się po raz 22. To długa historia. Jaka jest jego geneza? Po raz pierwszy wydarzenie to zorganizowaliśmy w 1997 r. pod nazwą Ogólnopolski Zjazd Ekologiczny. Po prawie 10 latach działania firmy Abrys jej założyciel, a mój ojciec, Wojciech Dutka, dostrzegał ogromną potrzebę takiego spo(...)
»

Higienizacja osadów ściek(...)

Jakość i ilość wprowadzonej do gleby materii organicznej ma istotne znaczenie ekologiczne. Najczęściej stosowaną metodą higienizacji osadów ściekowych w małych i średnich oczyszczalniach w Polsce jest wapnowanie. Liczne doświadczenia wskazują, iż dodatek wapna korzystnie wpływa na wartość nawozową osadów ściekowych. Jednak stosując wapno do higienizacji osadów,1, 2 należy zwrócić szczególną uwagę na stopień przeżywalności jaj helmintów, przeżywalność bakterii z rodzaju(...)
»