Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Obowiązki sprawozdawcze p(...)

18 września 2009 r. weszła w życie Ustawa z 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (DzU nr 130, poz. 1070). Ustanawia ona zasady zarządzania emisjami gazów cieplarnianych lub innych substancji w celu zawiadywania krajowymi pułapami emisji oraz zapewnienia ich trwałego nieprzekraczania, ograniczania emisji substancji do wymaganego poziomu (jeżeli pułapy zostały przekroczone) oraz zarządzania niewykorzystanymi częściami krajowy(...)
»

Zastosowanie inhibitorów (...)

Zgodnie z obowiązującym prawem, przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne są zobligowane do dostarczania wody, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W AQUA Bielsko-Biała jakość wody uzdatnionej, która wtłaczana jest ze stacji uzdatniania wody do rurociągów, spełnia wszystkie określone we wspomnianym rozporządzeniu wymagania, a badane parametry osiągają niskie wartości w poró(...)
»