Wszystkie artykuły w kategorii: "Temat specjalny"


    Ten dział nie zawiera żadnych artykułów.

Polecane artykuły:

Zbiorniki bezodpływowe dl(...)

Budynki, w których przewiduje się pobyt ludzi, powinny mieć zapewnione odprowadzenie powstających w budynku ścieków bytowych i innych. W przypadku braku możliwości podłączenia budynku do komunalnej sieci kanalizacyjnej poza działką lub w efekcie braku warunków dla zastosowania przydomowej oczyszczalni ścieków, powinny być one gromadzone w szczelnym zbiorniku bezodpływowym, opróżnianym w miarę potrzeb przez tabor asenizacyjny. Tak stanowią §26 ust. 3 i §34 Rozporządzenia Ministra Infrastruktu(...)
»

Metodyki referencyjne w o(...)

Wśród zasad rządzących ochroną środowiska najrzadziej chyba omawiana jest zasada stosowania metodyk referencyjnych, podana w art. 12 ustawy Prawo ochrony środowiska. Zgodnie z art. 12 ustawy Prawo ochrony środowiska (dalej: P.o.ś., DzU z 2017 r., poz. 519), podmioty korzystające ze środowiska oraz organy administracji są obowiązane do stosowania metodyk referencyjnych, jeżeli zostały takie określone na podstawie ustawy. Zasada stosowania metodyk re(...)
»