Wszystkie artykuły w kategorii: "Parki i ogrody"

Polecane artykuły:

Dyrektywa 2009/30/WE a bi(...)

 Implementacja zapisów dyrektywy do polskiego prawa zostanie dokonana poprzez nowelizację ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz wydanie rozporządzeń wykonawczych. W Ministerstwie Gospodarki trwają prace związane z wprowadzeniem rozwiązań przewidzianych w prawie wspólnotowym. Przyczynić się powinny do utrzymania tendencji wzrostowej w zakresie stosowania biokomponentów w transporcie, zaobserwowanej w roku ubiegłym.(...)
»

Jak rozwiązać problem odo(...)

Ministerstwo Środowiska 9 kwietnia br. ostatecznie odstąpiło od prac nad tzw. ustawą antyodorową. W zamian przygotowuje wytyczne techniczne, które mają sugerować działania ograniczające powstawanie nieprzyjemnych zapachów. Jak tę decyzję oceniają przedsiębiorcy i zarządcy obiektów, które mogą oddziaływać zapachowo na otoczenie? O opinię na temat odstąpienia od prac nad tzw. ustawą antyodorową i przygotowania wytycznych w formie kode(...)
»