Wszystkie artykuły w kategorii: "Ogrodnik miejski"


    Ten dział nie zawiera żadnych artykułów.

Polecane artykuły:

Nowelizacja ustawy wodoci(...)

O rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków dyskutowano na 97. posiedzeniu Sejmu, które odbyło się 15 lutego. W dyskusji, w której wystąpiło 11 reprezentantów różnych opcji, nie było istotnych akcentów krytycznych ani różnic zdań. Dwóch posłów (SLD i Samoobrona) dostrzegło walory zapisów dotyczących wód opadowych, których nie było w projekcie. Jeden (UP) dostrzegł wpływ regulacji zawartych w projekcie na równoważe(...)
»

W maltańskich mini ogroda(...)

Ogrody i parki Republiki Malty przypominają zielone skwery lub kamienne place, na których rośliny są jakby dodatkiem do całości. Nic w tym dziwnego, gdyż w kraju tym, czasem zwanym fortecą Południa Europy, w dawnych czasach każdy skrawek ziemi był na wagę złota, a nasadzenia roślinności nie miały służyć ozdobie, lecz produkcji zbóż, warzyw i owoców. Ogrody Republiki Malty reprezentują kilka typów założeń terenów zieleni. Obok typowych śródziemnomorskich ogródków prz(...)
»