Wszystkie artykuły w kategorii: "Informacje"

Polecane artykuły:

Genius loci w sztuce ogro(...)

Pod takim tytułem w Krakowie odbyła się XVI Konferencja Ogrodowa w dniach od 6 do 7 listopada br. Tematem przewodnim były zagadnienia związane z ideą genius loci występującą w sztuce ogrodowej, dawniej i współcześnie. Podczas spotkania zaprezentowanych zostało 35 referatów przygotowanych przez delegatów środowisk naukowych z całej Polski. Wyniki prac badawczych i projektowych przedstawionych podczas konferencji objęły różnorodną gamę wątków specjali(...)
»

Prawidłowa i racjonalna g(...)

Z Andrzejem Aumillerem, ministrem budownictwa, rozmawia Piotr Strzyżyński Z czego wynika inicjatywa zmierzająca do zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, której przepisy, jak podkreśla wiele osób, nie zdążyły tak naprawdę zadziałać? Na jakim etapie są obecnie prace nad nowelizacją? Do podjęcia inicjatywy legislacyjnej zobowiązują postanowienia Paktu Stabilizacyjnego i Umowy Koalicyjnej. Załączniki do tych dokumentów wskazują kierunki zmian obowiązuj(...)
»