Wszystkie artykuły w kategorii: "Architekt krajobrazu"

Polecane artykuły:

EKOTON Sp. z o.o.(...)

  EKOTON Sp. z o.o. ul. Włókiennicza 7A lok.14U 15-464 Białystok tel./fax: 85/744-67-95 e-mail: biuro@ekoton.pl www.ekoton.pl   EKOTON Sp. z o.o. jest firmą rodzinną działającą od 21 lat na terenie całej Polski. Specjalizujemy się w zagadnieniach ochrony środowiska, rozwoju przemysłu i infrastruktury. Usługi podstawowe to:(...)
»

Udział społeczeństwa(...)

Przepisy regulujące zasady udziału społeczeństwa w podejmowaniu rozstrzygnięć związanych z ochroną środowiska znajdują się w Ustawie z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (DzU nr 199, poz. 1227 – ustawa u.o.ś.). Obowiązuje ona od 15 listopada 2008 r. W ustawie ujęto te przepisy w zawierającym cztery rozdziały odrębnym dziale, rozgraniczający(...)
»