Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Dopłaty do ścieków dowożo(...)

Jak kształtuje się kwestia prawnej dopuszczalności zastosowania dopłaty do ścieków dowożonych na gruncie analizy obowiązujących w tym zakresie przepisów, orzecznictwa sądów administracyjnych oraz rozstrzygnięć nadzorczych wojewodów? Gospodarka ściekowa w gminach to jeden z tych tematów, które spędzają sen z powiek włodarzom gmin. Wśród pytań, które często powracają w kontekście dyskusji publicznej, prowadzonej np. podczas posiedzeń komisji czy sesji rad gmin, stawia(...)
»

Recykling odpadów dywanow(...)

Odpady włókienniczych pokryć dywanowych, oprócz różnego rodzaju włókien syntetycznych i naturalnych, zawierają duże ilości składników mineralnych, kauczuków syntetycznych, związków bitumicznych itp. Złożona budowa i trwałe połączenia tworzywa włókienniczego z materiałami wiążącymi powoduje, iż dywanowe odpady poprodukcyjne i poużytkowe nie nadają się do bezpośredniego, wtórnego przerobu włókienniczego i głównie zalegają na wysypiskach. Odpady poprodukcyjne „czyste” st(...)
»