Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Wyścig z czasem(...)

Paliwo powstaje z biomasy, energia elektryczna ze słońca i wiatru, coraz intensywniej podejmowane są starania o to, by gospodarka funkcjonowała bezodpadowo. Także firmy z branży wod-kan stają przed wyzwaniami związanymi z wdrażaniem nowych technologii w procesach oczyszczania ścieków i uzdatniania wody. Koncentrują się również na innowacyjności – rozwiązaniach zmniejszających energochłonność i koszty funkcjonowania przedsiębiorstw. Walka o ochronę środowiska naturalnego stała się w (...)
»

Kwestionariusz ecomanager(...)

O tym, że zrównoważony rozwój oznacza prowadzenie działalności zgodnie z ustalonymi zasadami, w poszanowaniu określonych prawem warunków środowiskowych, z zachowaniem społecznej odpowiedzialności biznesu, a także o swoim ekologicznym postępowaniu na co dzień opowiada Arkadiusz Kamieński, p.o. dyrektora Biura Ochrony Środowiska w PKN Orlen. Oszczędzam energię w domu: Rzadko w nim bywam. Stosuję energooszczędny sprzęt AGD, żarówki,(...)
»