Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Drzewa w mieście - ozdoba(...)

Anna Skórkowska Miasta gwałtownie się rozwijają. Przybywa zwartej zabudowy, dróg, parkingów, a kurczy się powierzchnia terenów zieleni. Coraz mniej w naszym miejskim krajobrazie zadbanych trawników i wyraźnie zmniejsza się ilość starych, dorodnych drzew. O tym, że warto chronić zieleń, na Zachodzie przekonano się już dawno. A my? Czy grozi nam, że obudzimy się za kilka lat (...)
»

KPOŚK realizacja zobowiąz(...)

Głównym celem polityki wodnej Unii Europejskiej jest osiągnięcie dobrego stanu wód do 2015 roku. Osiągnięcie tego celu wiąże się z realizacją zadań określonych w kilkunastu dyrektywach szczegółowych w obszarze Jakość wód, do których przestrzegania Polska zobowiązała się przystępując do Wspólnoty Europejskiej. Jedną z głównych dyrektyw w tym zakresie, jest dyrektywa Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych1 (zwana potocznie &#82(...)
»