Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Mnogość działań- jeden ce(...)

Coraz więcej samorządów podejmuje inicjatywy mające na celu likwidację niskiej emisji – i to nie tylko dlatego, iż ciąży na nich ustawowy obowiązek ochrony powietrza, ale również ze względu na to, że znają wartość czystego powietrza na swoim terenie. – Co roku w sezonie grzewczym jest kilkanaście dni, w których stacje monitoringu jakości powietrza rejestrują przekroczenia norm w zakresie emisji pyłów, sięgające kilkudziesięciu procent. Wprawdzie(...)
»

Forum Energetyczne – jak (...)

Integracja europejskiego rynku energii, inwestycje w infrastrukturę, przyszłość energetyki atomowej i szanse, jakie zapewnia eksploatacja gazu łupkowego, były najważniejszymi tematami debat VI Forum Energetycznego. Podczas trzydniowej konferencji, przygotowanej przez Instytut Studiów Wschodnich w Warszawie – organizatora Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju, odbyło się kilkanaście paneli dyskusyjnych i prezentacji firm. W Forum uczestniczyło ponad 400 osób, m.in. politycy,(...)
»