Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Dekada z Dyrektorami(...)

  Już od 10 lat Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast wraz z redakcją „Przeglądu Komunalnego” organizuje konkurs o tytuł Dyrektora Roku. Wśród dotychczasowych laureatów znaleźli się prezesi i dyrektorzy, którzy w swojej pracy wykazali się wyjątkową przedsiębiorczością, pomysłowością i zdolnościami menedżerskimi, w sposób szczególny przyczyniając się do rozwoju sektora gospodarki komunalnej. (...)
»

Organizacja i projektowan(...)

Recykling samochodów jest procesem przetwarzania wyeksploatowanych pojazdów, którego podstawowy cel polega na odzysku podzespołów, części zamiennych i materiałów. Natomiast dążeniem nadrzędnym jest ochrona środowiska przed szkodliwymi substancjami, zawartymi w samochodzie, oraz porzuconymi wrakami. W rozumieniu ustawy w sprawie katalogu odpadów, wyeksploatowany pojazd samochodowy stanowi odpad niebezpieczny. Jest to odpad szczególny, ze względu na skalę i powszechność (...)
»