Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Ustawa o OZE – kolejny et(...)

Wielu z Państwa zapewne ucieszył fakt zakończenia przez Ministerstwo Gospodarki prac nad projektem ustawy o odnawialnych źródłach energii. Otóż „pakiet ustaw energetycznych”, tj. projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii wraz z projektem ustawy – Prawo energetyczne (nowe Prawo energetyczne) i projektem ustawy – Prawo gazowe, został skierowany do rozpatrzenia przez Komitet Spraw Europejskich. Jednym słowem – k(...)
»

Słowacja – ochrona w szer(...)

Kontynuując rozważania nad ochroną krajobrazu, warto zatrzymać się przy prawie słowackim, dotyczącym tej dziedziny. Konstytucja Czechosłowacji z 9 maja 1948 r. przekazywała do właściwości organów słowackich sprawy dotyczące kultury, do których w owym czasie należała także ochrona przyrody. Na tej podstawie Słowacka Rada Narodowa wydała pierwszą na terytorium ówczesnej Czechosłowacji ustawę o państwowej ochronie przyrody. Stało się to 18 października 1955 r. Ustawa(...)
»