Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Warto przeczytać(...)

„Ogrody. Historia architektury i sztuki ogrodowej” A. Różańska, T. Krogulec, J. Rylke Wydawnictwo SGGW Autorzy książki ukazują w niej zarys zarówno europejskich, jak i polskich tradycji architektury oraz sztuki ogrodowej w kontekście przemian społeczno-ekonomicznych. Publikację podzielono na trzy działy. W pierwszym z nich przedstawiono zależności, jakie zawsze istniały między poszczególnymi dziedzinami życia społecznego a twórczością artystyczną(...)
»

Z EkoFunduszem w obiektac(...)

Na początku września EkoFunduisz zaprosił grupę 20 dziennikarzy do odwiedzenia dofinansowanych przez Fundację inwestycji w Polsce południowo-wschodniej. Starannie dobrana została trasa, aby pokazać inwestycje, które zapewne bez pomocy finansowej EkoFunduszu nigdy by nie powstały, a obecnie odgrywają niebagatelną role w tym regionie. EkoFundusz, dofinansowując starannie wybrane projekty, liczy również, że niektóre z nich będą spełniały funkcję referencyjnych i inspirujących do powstawania kolejny(...)
»