Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Podmioty zarządzające(...)

W licznych publikacjach analizowano i krytycznie oceniano rozwiązania organizacyjno-prawne stosowane w zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków, proponując przede wszystkim zmiany obowiązujących podstaw prawnych. Czas mija, a nic nie wskazuje to, że sytuacja się poprawi. Stąd warto zaprezentować koncepcję rozwiązań, które mogą przynieść polepszenie standardów charakteryzujących jakość usług, przy jednoczesnej optymalizacji ich kosztów.(...)
»

W Bielawie myślą perspe(...)

Bielawa – gmina miejska położona w powiecie dzierżoniowskim, w województwie dolnośląskim, rozciąga się wzdłuż potoku Bielawica w pobliżu Narodowego Parku Przyrody Gór Sowich, na wysokości od 280 do 345 m n.p.m. W budynku Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego PCKP w Bielawie, utworzonego na bazie zlikwidowanych warsztatów szkolnych, realizowany jes(...)
»