Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Od redaktora(...)

Problematykę wykorzystania funduszy unijnych należy zaliczyć do kluczowych z punktu widzenia długookresowego rozwoju społeczno-gospodarczego Polski. Skutki aktualnie podejmowanych w tym obszarze decyzji należy analizować w różnych horyzontach czasowych. W wymiarze krótkookresowym środki unijne kształtują bieżącą sytuację społeczno-gospodarczą kraju, w szczególności wpływają na tempo rozwoju gospodarczego, kształtują strukturę popytu globalnego, sytuację mikroekonomiczną p(...)
»

Nowoczesne podejście do b(...)

Od kwietnia 2014 r. Polska Izba Biomasy wspólnie z Instytutem Geodezji i Kartografii, RG Consulting, Fundacją REO oraz Polskim Towarzystwem Wspierania Przedsiębiorczości realizuje projekt „Bioenergy as the key to economic growth of the regions-EO Based Service Supporting Energy Crops Cultivation” (SERENE) – „Bioenergia jako klucz do regionalnego rozwoju gospodarczego – teledetekcyjne usługi wspomagające uprawę roślin energetycznych”. SERENE finansowany jest przez Europejską Agencję Kosmiczną (...)
»