Wszystkie artykuły w kategorii: "Rośliny"

Polecane artykuły:

Inwestycje(...)

Rewitalizacja centrum Zebrzydowic Przetarg na rewitalizację terenu rekreacyjno-sportowego w centrum Zebrzydowic, ogłoszony przez tamtejszy urząd gminy, wygrało konsorcjum firm: REMONT-EX Firma Prywatna Marek Gajewski wraz z REMONT-ex z Rybnika. W ramach robót przewidziano m.in. budowę boiska rekreacyjnego, placu zabaw dla dzieci starszych i młodszych wraz wyposażeniem, amfiteatru z terenowym nasypem oraz siedziskami, Zaplanowano również wykonanie ciągów komunikacyjn(...)
»

Stan kanalizacji na teren(...)

Dostęp do wody wodociągowej i kanalizacji jest jednym z podstawowych warunków dobrej jakości życia. Niestety, historycznie na ziemiach polskich warunki życia na wsi były przeciętnie znacznie gorsze niż w miastach. Wynikało to z polityki zaborców, stosunkowo wysokich kosztów infrastruktury (szczególnie kanalizacyjnej, na terenach o małej gęstości zasiedlenia) i niskiej świadomości ekologicznej społeczeństwa w przeszłości. (...)
»