Wszystkie artykuły w kategorii: "Projekty i realizacje"

Polecane artykuły:

Judaszowiec(...)

Legenda głosi, że na drzewie tym powiesił się Judasz Iskariota, który pocałunkiem zdradził Jezusa Chrystusa, co w następstwie doprowadziło do Jego schwytania i ukrzyżowania. Badania przyrodników nazwę rośliny wiążą raczej z jej występowaniem na wzgórzach Judei, części Izraela. Według innej interpretacji, intensywnie różowe kwiaty swoją barwą mają przypominać „krew Judasza”. Kwestia pochodzenia nazwy pozostaje zatem otwarta. Rodzaj judaszowiec (Cercis) (...)
»

Nie tylko o wyborach(...)

Posiedzenie Zarządu ZMP w Słupsku Podczas posiedzenia Zarządu ZMP w Słupsku, które odbyło się 15 i 16 grudnia ub.r., przyjęto stanowisko w sprawie nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, pozytywnie zaopiniowano ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym, o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o postępowaniu w sprawach nieletnich. Ponadto omówiono wyniki wyborów samorządowych w miastach członkowskich ZMP. Nowelizacja ustawy o dzia(...)
»