Wszystkie artykuły w kategorii: "Od redakcji"

Polecane artykuły:

Polska – Unia w sprawie C(...)

Polska – Unia w sprawie CO2 Początek marca br. przyniósł samotne weto Polski wobec nowych planów zwiększenia celów redukcyjnych Unii Europejskiej (odpowiednio 40, 60 i aż 80% w latach 2030-2050). Ze strony Unii irytacja wyrażana była zawoalowanymi pogróżkami, że jeden kraj nie może niweczyć wspólnej, nowoczesnej polityki 26 innych i zatrzymywać Europy w drodze do postępu. Z kolei Polska jest rozgorycz(...)
»

Branżowe ABC(...)

Metody wyceny sieci wodociągowych i kanalizacyjnych Zgodnie z postanowieniami art. 31 Ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( DzU z 2006 r. nr 123, poz. 858, ze zm.): „1. Osoby, które wybudowały z własnych środków urządzenia wodociągowe i urządzenia kanalizacyjne, mogą je przekazywać odpłatnie gminie lub przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu, na warunkach uzgodn(...)
»