Wszystkie artykuły w kategorii: "Miejska Sztuka Ogrodowa"

Polecane artykuły:

Dobra informacja dla mał(...)

Opublikowany przez Ministerstwo Energii projekt nowelizacji ustawy o OZE i innych ustaw to pierwsza od dłuższego czasu dobra informacja dla inwestujących w małe farmy wiatrowe. Spełniono bowiem kilka istotnych postulatów, o jakie zabiegaliśmy jako Stowarzyszenie. Rzecz jasna, nie rozwiązano wszystkich problemów, z jakimi aktualnie się borykamy. Odbieramy to jednak jako wyraz dobrej woli polityków i początek lepszego niż dotychczas dialogu odnośnie do przyszłości branży. Pozytywnie o(...)
»

Zagospodarować, ale jak?(...)

Racjonalne zagospodarowanie odpadów tworzyw sztucznych to zagadnienie złożone, wymagające dobrego przygotowania, rozważenia różnych opcji i możliwości, dostępnych w danych warunkach lokalnych, a czasem też konkretnych inwestycji. Wybór przeznaczenia odzyskanego surowca: albo recykling, albo odzysk energii, powinien być podyktowany m.in. jakością dostępnych odpadów, istniejącą infrastrukturą do ich przetwarzania, rachunkiem ekonomicznym i oceną wpływu na środowisko. Możliwość odzysku surowców (...)
»