Wszystkie artykuły w kategorii: "Informacje"

Polecane artykuły:

Woda surowcem bezcennym(...)

Woda pokrywa 72% powierzchni naszej planety. Niestety, ponad 97% zasobów wodnych Ziemi to wody morskie i oceaniczne, które ze względu na swoje zasolenie nie są przydatne do spożycia przez ludzi. Zaledwie pozostałe 2,5% stanowi woda słodka, która w większości uwięziona jest w lodowcach i śniegach (ok. 10% powierzchni naszej planety pokrywa lód). Zatem tylko 0,6% zasobów wodnych świata to wody słodkie, mogące stanowić źródło wody pitnej. Zasoby wody na naszej planecie(...)
»