Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Wpływ odcieków i odpadów (...)

Artykuł jest kontynuacją prezentacji prac badawczych nad wykorzystaniem testów fitotoksykologicznych do oceny przydatności różnych gatunków roślin do unieszkodliwiania odcieków. Poprzednio skupiono się na wierzbach, wykorzystywanych przy unieszkodliwianiu odcieków głównie w krajach skandynawskich. Unieszkodliwianie odcieków przez wierzby połączone jest tam z produkcją biomasy wierzbowej na cele energetyczne oraz rekultywacją za(...)
»

Szklany problem – ministe(...)

W „Recyklingu” 12/2009 zostało opublikowane sprawozdanie z nieformalnego spotkania przedstawicieli branży recyklingu szkła zatytułowane „Szklany problem”. Zebranie miało na celu przygotowanie strategii działań prawnych, skarbowych oraz medialnych przeciwko lawinowo narastającemu problemowi patologii w obrocie dokumentami potwierdzającymi recykling (DPR) szkła opakowaniowego. Po kilku miesiącach działań przedstawicieli branży zaangażowanych w rozwiązanie tej kwestii, sp(...)
»