Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Od redaktora(...)

Pod koniec maja przedstawiona została „Informacja o realizacji zadań Inspekcji Ochrony Środowiska w 2002 roku”. Znamienne jest stwierdzenie, że większość ujawnionych w trakcie kontroli nieprawidłowości dotyczyła braku uregulowań formalnoprawnych, niedotrzymywania standardów określanych w decyzjach administracyjnych lub wynikających wprost z przepisów prawa. Inspekcja stwierdziła, że duży wpływ na nieprzestrzeganie przepisów miała zła sytuacja finansowa kontrolowanych podmiotów. (...)
»

Ograniczenia w korzystani(...)

Właściwa ochrona środowiska jest jednym z poważniejszych problemów, który muszą rozwiązać współczesne społeczeństwa. W Polsce podstawową normą prawną, w której znajduje ona swoje umocowanie, jest art. 74 Konstytucji RP, przewidujący w ust. 1, że „Władze publiczne prowadzą politykę zapewniającą bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom”. Natomiast w ust. 2 tego przepisu określono, że „Ochrona środowiska jest o(...)
»