Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Spojrzenie wstecz(...)

Reforma śmieciowa postawiła wszystkie gminy przed nowym zadaniem w połowie 2013 r. To już ponad cztery lata działania nowego systemu. Warto spojrzeć wstecz i przeanalizować, czy działa on tak, jak tego oczekiwaliśmy. A jeśli nie, to dlaczego? Związek Miast Polskich od początku 2017 r. wraz z ośmioma miastami prowadzi projekt pt. „Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych o(...)
»

Kąpieliska – zadania orga(...)

Od 1 stycznia 2011 r. wchodzą w życie przepisy wprowadzające zarządzanie jakością wody w kąpieliskach, zgodnie z zaleceniami Unii Europejskiej, implementowanymi do przepisów krajowych Ustawą z 4 marca 2010 r. o zmianie ustawy Prawo wodne (DzU nr 44, poz. 253). Transponuje ona do polskiego prawa Dyrektywę 2006/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lutego 2006 r. dotyczącą zarządzania jakością wody w kąpieliskach i uchylającą dyrektywę 76/160/EWG (Dz. Urz. L 64 z 4 marca 2006 r.).(...)
»