Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Stężenia pyłu pod kontrol(...)

Informacji na temat poziomu stężeń poszczególnych zanieczyszczeń dostarcza państwowy system monitoringu, realizowany przez wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska. Warto zapoznać się bliżej ze sposobem prowadzenia pomiarów oraz przyjrzeć się dotychczas uzyskanym wynikom kontroli jakości powietrza. Monitoring jakości powietrza stanowi jeden z siedmiu podsystemów (obok m.in. jakości wód, gleby i przyrody) bloku analizującego stan środowiska w ramach struktury Pańs(...)
»

Finansowe wsparcie w usuw(...)

Dwukrotnie wzrosła liczba pojazdów zdemontowanych przez przedsiębiorców oraz przekazanych do demontażu przez gminy. Przez ostatnie trzy lata Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wypłacił na ten cel ponad 100 mln zł. Analiza rynku wskazuje, że w kolejnych latach liczba wraków, z którymi trzeba sobie poradzić, będzie rosnąć. Mija czwarty rok od czasu uchwalenia przez Sejm RP ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploat(...)
»