Wszystkie artykuły w kategorii: "W strefie zieleni"

Polecane artykuły:

Od redaktora(...)

„Źle się dzieje w państwie...”, a dokładniej w branży związanej z zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. W marcu br. ukazał się raport na temat funkcjonowania i nieprawidłowości w ramach systemu zarządzania ZSEE w Polsce. Przedstawiony w nim obraz gospodarki zużytym sprzętem nie napawa optymizmem. Większość czytelników znała już sedno problemu z artykułów zamieszczanych w „Recyklingu”. Raport jest swoistym kompendium dotyczącym tego(...)
»

Ciśnieniowe procesy separ(...)

Według danych opublikowanych w 2006 r. w raporcie Organizacji Narodów Zjednoczonych1 ponad 1 mld osób na Ziemi nie ma dostępu do wody o dobrej jakości, a przede wszystkim bezpiecznej pod względem sanitarnym. W skali globalnej można zaobserwować ciągłe pogarszanie się jakości dostępnych zasobów wodnych, a w bogatych społeczeństwach rosną także wymagania stawiane wodzie przeznaczonej do spożycia. Stąd też do układów technologicznych uzdatniania wody wprowadzane są coraz (...)
»