Wszystkie artykuły w kategorii: "Rośliny"

Polecane artykuły:

Pozytywny wizerunek stoli(...)

Z Bogdanem Żuberem, dyrektorem Zarządu Oczyszczania Miasta w Warszawie, rozmawia Iwona Fryczyńska Jakie zadania realizuje stołeczny Zarząd Oczyszczania Miasta? ZOM jest jednostką, działającą w strukturach m.st. Warszawy. Organizujemy i koordynujemy zimowe utrzymanie dróg, letnie oczyszczanie ulic, całoroczne oczyszczanie ciągów pieszych, opróżnianie koszy ulicznych oraz kompostowanie odpadów zielonych. Do naszych zadań należy także utrzymanie i pielęgnacja zie(...)
»

Pijemy leszczyńską kranów(...)

Z inicjatywy Wielkopolskiego Klastra Wodnego i Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie 29 listopada br. odbyła się konferencja propagująca picie wody przez mieszkańców aglomeracji leszczyńskiej. Wydarzenie, które miało miejsce na terenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie, zgromadziło ponad 200 uczestników. Honorowym patronatem konferencję objęła Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”. Inicjatywę wsparło także spore grono znakomitych (...)
»