Wszystkie artykuły w kategorii: "Prawo - zarządzanie"

Polecane artykuły:

Sens oznaczania bakterii (...)

Pierwszym krokiem w sytuacji, kiedy pojawia się problem puchnięcia bądź pienienia osadu jest analiza mikroskopowa, mająca na celu znalezienie przyczyny. Najczęściej zjawiska te są wynikiem nadmiernego przyrostu bakterii nitkowatych. Fot. 1. Indeks nitek (Fl) Obserwacja mikroskopowa osadu pod mniejszym powiększeniem pozwala jedyn(...)
»

Jak zrealizować cele?(...)

Bieżący rok to czas rewolucyjnych zmian w gospodarce odpadami w naszym kraju, których nadrzędnym celem – zgodnie z głównym założeniem ustawodawcy – ma być wywiązanie się przez Polskę z zobowiązań nałożonych na nasz kraj dyrektywami europejskimi, czyli ograniczenie ilości odpadów deponowanych na składowiskach poprzez osiągnięcie odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu. Niestety, jak pokazują doświadczenia ostatnich miesięcy, zabrakło ku temu odpowiednich, racjonalnych i skutecznych (...)
»