Wszystkie artykuły w kategorii: "Kształtowanie przestrzeni"

Polecane artykuły:

Raport o ZSEE(...)

Na podstawie prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska rejestru przedsiębiorców i organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz danych zawartych w bazie danych o sprzęcie i zużytym sprzęcie corocznie sporządzany jest raport. Jaki wyłania się z niego obraz gospodarki ZSEE? Zgodnie z art. 88 ust. 1 Ustawy z 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (DzU z 2015 r., poz. 1688), Główny Inspektor Ochron(...)
»

Efektywność energetyczna (...)

  Wdrożenie dyrektywy o efektywności energetycznej 2006/32/WE opóźnia się. Czas na osiągnięcie wymaganych oszczędności zużycia energii jest coraz krótszy. Członkowie SAPE uczestniczą w pracach i działaniach mających na celu zwiększenie efektywności energetycznej gospodarki. Pojawiły się dwie nowe inicjatywy wsparcia inwestycji w efektywność energetyczną i wykorzystanie OZE w przemyśle. Europejski Bank Rozbudowy i Rozwoju (EBOR) uruchomił Pr(...)
»