Wszystkie artykuły w kategorii: "Informacje"


 1. Kalendarium Czytaj

   Dorota Szypulska


 2. Inwestycje Czytaj

   Judyta Więcławska


 3. Wydarzenia Czytaj

   Judyta Więcławska


 4. Aktualności Czytaj

   Judyta Więcławska


Polecane artykuły:

Wilanowski Park Kulturowy(...)

Krajobraz jest pojęciem, które próbowało zdefiniować już wielu. Powstało też mnóstwo typologii, które przez badaczy są pojmowane na różny sposób, np. przyrodniczy lub historyczny. Istnieją jednak pewne typy krajobrazu spinające oba te elementy. To m.in. krajobraz kulturowy. Badania nad krajobrazem kulturowym trwały już na przełomie XIX i XX w. W polskim prawie pojęcie zostało zdefiniowane w Ustawie z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (DzU z(...)
»

Diabeł tkwi w szczegółach(...)

Dwa grzechy główne projektantów placów zabaw wynikają z dobrych chęci. Pierwszym jest planowanie niezabezpieczonych huśtawek dla osób na wózkach inwalidzkich na ogólnodostępnych placach zabaw. Drugim – planowanie siłowni plenerowych na placach zabaw. Niestety, grzechy te mogą okazać się śmiertelne dla dzieci użytkujących place zabaw. Są to równocześnie zaniedbania polegające na projektowaniu bez odpowiedniej wiedzy i doświadczenia. Huśtawki specjal(...)
»