Wszystkie artykuły w kategorii: "Architekt krajobrazu"

Polecane artykuły:

Przy dźwięku fanfar(...)

Jeśli gala – to tylko w doborowym towarzystwie. A trzeba przyznać, że na tegoroczną Galę Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON, podobnie jak w minionych latach, przybył prawdziwy kwiat branży związanej z szeroko pojmowaną ochroną środowiska i gospodarką komunalną. A jeśli już świętować, to najlepiej w obiekcie o wieloletniej tradycji. Funkcję tę spełniła historyczna Iglica na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, które w tym roku obchodzą 90. rocznicę swojego istnieni(...)
»

Uwagi i wnioski w planowa(...)

Krzysztof Kasprzak Pozostając poza strukturą administracji samorządowej, różne podmioty (np. organizacje pozarządowe, deweloperzy) mogą kształtować zapisy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz twórczo wpływać na treść miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego¹. Możliwe to jest obecnie dzięki uregulowanej w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym instytucji „wniosków i uwag”. Dzięki tej ins(...)
»