Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Aspekty kosztów i korzyśc(...)

Przemysł, który ma na względzie nienaruszanie równowagi ekologicznej, powinien spełniać przede wszystkim trzy najistotniejsze kryteria, którymi są czystość (wliczając zdrowie, bezpieczeństwo i wpływ na środowisko), wydajność zasobów oraz przynoszenie korzyści. Z tego też powodu istotne jest odpowiednie zagospodarowywanie odpadów, ich recykling oraz odzysk cennych surowców. Porównując np. rudy metali występujących naturalnie i odpady elektryczne i elektroniczne zawierające metale nadaj(...)
»

Jak finansować?(...)

Zaopatrzenie ludności w wodę pitną oraz odbiór i oczyszczanie ścieków komunalnych należą do grupy zadań własnych samorządów lokalnych. Stosowane są różne formy organizacyjne zarządzania systemami wodociągowo-kanalizacyjnymi. Wśród podmiotów zajmujących się tym rodzajem działalności coraz wyraźniej zaczynają dominować spółki prawa handlowego. Zakłady budżetowe i spółki wodne, jako prawdopodobnie schyłkowa forma organizacyjna, odgrywają coraz mniejszą rolę, a inne formy zarządzania, np. partner(...)
»