Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Prawo zamówień publicznyc(...)

Nieprawidłowości wychwytywane przy udzielaniu zamówień publicznych to żelazny punkt rozpraw w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Niestety, cały szereg wątpliwości w posługiwaniu się ustawą – Prawo zamówień publicznych bierze się z jej często niejednoznacznych, nie zawsze przejrzystych przepisów i częstych nowelizacji. Ustawa z 7 kwietnia 2006 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny f(...)
»

Spółdzielnią w koszty!(...)

Harmonogram koniecznych do wykonania zadań, jaki został narzucony na samorządy w związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wymaga podjęcia szybkich działań głównie w zakresie zorganizowania systemu zagospodarowania odpadów. Tym bardziej cieszy fakt, że nawet w tak gorącym dla gmin okresie ich przedstawiciele znajdują czas, by poszerzać swą wiedzę dotyczącą „rewolucji śmieciowej” i wyzwań z nią związanych. Tak było m.in. w przypadku kon(...)
»