Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Prace planistyczne po zmi(...)

Z chwilą utraty mocy przez ustawę o zagospodarowaniu przestrzennym z 1994 r. (DzU 1999 r. nr 15, poz. 139) i wejściem w życie od 11 lipca 2003 r. przepisów nowej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DzU 2003 nr 80, poz. 717) mamy obecnie do czynienia z okresem przejściowym. Prace planistyczne na terenie całego kraju nie zostały wstrzymane. Może to budzić wątpliwości dotyczące określenia przepisów na podstawie których należy je kontynuować. Problem ten rozstrzygają art. 83-89 (...)
»

Wykorzystanie biomasy jak(...)

W ujęciu historycznym biomasa była od wieków użytkowana w gospodarce wiejskiej jako drewno opałowe oraz jako odpady organiczne. Zwykle 2 tony suchego drewna lub słomy są energetycznie równoważne 1 tonie węgla, a 1 m3 biogazu jest równoważny energetycznie 1 kg węgla. Polski węgiel ma na ogół parametry 25/22/0,8 (ciepło spalania 25 MJ/kg, 22% popiołu, 0,8% siarki), natomiast biomasa roślinna (drewno lub słoma) 13/3/0,03. W suchych osadach ściekowych mamy parametry 14/45/0,8, przypomi(...)
»