Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Bezwykopowa kanalizacja w(...)

W artykule przedstawiono białostocką sieć kanalizacyjną oraz stosowane metody jej bezwykopowej renowacji. Przemyślenia bazują na doświadczeniu zdobytym podczas ponad dziesięcioletniej pracy autora przy obsłudze kamery RCA 1000 firmy Rausch oraz zestawów przenośnych Kanro, stosowanych w Wodociągach Białostockich. Sieć kanalizacyjna została wykonana materiałów, które zaprezentowano w tabeli 1. Na podstawie danych zamieszczonych w tabelach można stw(...)
»

Śmieciarka śmieciarce nie(...)

Gospodarka odpadami to intensywnie rozwijająca się branża. W dobie głębokich przemian prawnych opracowywane są nowe koncepcje i plany działań. Wytycza się również kierunki dalszego rozwoju. W ślad za tym trendem rynek oferuje nam stale rosnącą podaż różnego rodzaju rozwiązań. W ich wielości tkwi czasem ten problem, że nie do końca wiadomo, z którego z nich skorzystać. Dotyczy to wielu różnych produktów, nie pomijając także pojazdów do odbioru odpad(...)
»