Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Raport Najwyższej Izby Ko(...)

Niezgodne z przepisami postępowanie z osadami ściekowymi stwierdzono w przypadku aż 32 podmiotów na 36 skontrolowanych przez NIK jednostek eksploatujących komunalne oczyszczalnie ścieków w latach 2011-2012. Kolejny raz inspektorzy Najwyższej Izby Kontroli stwierdzają występujące nieprawidłowości przy gospodarowaniu komunalnymi osadami ściekowymi. W poddanych badaniom oczyszczalniach ścieków wykorzystano wprawdzie niemal całość – czyli ponad 98% – wytworzonych osadów(...)
»

Od redaktora(...)

Czas przed wyborami parlamentarnymi można śmiało nazwać okresem oświecenia, w którym powstają najśmielsze pomysły, mające na celu rozwiązywanie trudnych problemów kraju. Dotyczą one wszystkich dziedzin życia i gospodarki, wobec czego nie oszczędzają także drogownictwa. Pośród szeregu ważkich pomysłów znalazły się m.in. pomysł likwidacji resortu transportu, pomysł likwidacji Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych i Agencji Budowy Autostrad a w to miejsce powołania Polskiej Agencji Drogowej. Nie kon(...)
»