Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Wykorzystanie OZE do zasi(...)

Racjonalna gospodarka energetyczna jest obecnie jednym z głównych czynników oceny prawidłowej realizacji procesów technologicznych we wszystkich działach gospodarki narodowej. Racjonalizacja gospodarki energetycznej polega nie tylko na minimalizowaniu wielkości zużycia energii niezbędnej do realizacji zadań, ale także na możliwości wykorzystania lokalnych zasobów energetycznych, ze szczególnym uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii. Układy pompowe wody pitnej wc(...)
»

Praktyki monopolistyczne (...)

Antoni Niedziałkowski Wolny rynek w gospodarce komunalnej jest wszechobecny. Zatrzęsienie firm z udziałem gmin, jak i firm prywatnych, komercyjne składowiska odpadów, "wolna amerykanka" w usługach i interpretacji przepisów prawa - to obraz polskiej rzeczywistości odpadowo-ekologicznej. W tej polskiej rzeczywistości realizacja założeń programów gospodarki odpadami komunalnymi jest niemal niemożliwa. Najlepszy nawet program jest tylko programem przyjętym przez radę gmi(...)
»