Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

(D)OSADna krytyka(...)

Polska jako członek Unii Europejskiej przyjęła na siebie zobowiązaniew zakresie osiągnięcia określonych standardów gospodarowania osadami. W myśl zapisów dyrektywy 91/271/EWG, osad powstający w wyniku procesu oczyszczania ścieków winien być ponownie wykorzystany. Jak radzą sobie z wypełnianiem tego wymogu wielkopolskie oczyszczalnie, zbadała Delegatura Najwyższej Izby Kontroli w Poznaniu. NIK oceniał m.in. legalność i rzetelność zarówno g(...)
»

Jak to robią inni?(...)

W nawiązaniu do artykułu „Porównując ceny” („Wodociągi-Kanalizacja” 4/2015) postanowiłem przyjrzeć się tematowi sytuacji branży wodociągowo-kanalizacyjnej w Europie. Skłoniła mnie ku temu dodatkowo współpraca z BDEW (German Association of Energy and Water Industries), dzięki której otrzymałem wgląd w trudno dostępne dokumenty. W artykule wykorzystałem dane z opracowania „VEWA Comparision of European Water and Wastewater Prices”. Nie będę skupiał się jedynie na cena(...)
»