Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Czy potrzebujemy GMO?(...)

Radosław Gawlik członek Rady Krajowej Zieloni 2004 Genetycznie modyfikowane organizmy (GMO) powstają na drodze skomplikowanych zabiegów biotechnologicznych, których rezultatem jest wyposażenie organizmu w nowe cechy. Rośliny uprawne najczęściej uzyskują odporność na herbicydy (środki likwidujące chwasty), ale jednocześnie na skutek modyfikacji mogą wytwarzać toksyny zwalczające owady, które są ich szkodnikami. Zabiegi biotechnologiczne służą zwiększeniu wydajności upraw. Roln(...)
»

Zmiany w planowaniu gospo(...)

Od przyszłego roku wejdą w życie znowelizowane przepisy dotyczące planowania gospodarki odpadami, zawarte w Ustawie z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (DzU z 2010 r. nr 185, poz. 1243, z późn. zm.). Zostały one wprowadzone Ustawą z 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (DzU nr 152, poz. 897), zwaną dalej ustawą nowelizującą.   W konsekwencji rozdział 3 ustawy o odpadach, (...)
»