Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Holistyczne zarządzanie z(...)

Jednostki administracyjne poszczególnych szczebli, ze względu na zróżnicowaną powierzchnię, fizjografię, infrastrukturę, liczbę ludności oraz nasilenie działalności gospodarczej są specyficzne. Wśród województw i powiatów oraz miast i gmin, to jednak miasto jest jednostką najbardziej skomplikowaną. Z jednej strony w mieście występuje najwyższy poziom zurbanizowania terenu, z drugiej kumulacja populacji ludzkiej na stosunkowo niewielkiej przestrzeni, która powinna by(...)
»

Venture capital szansą dl(...)

  Wielu polskich przedsiębiorców i menedżerów poszukuje środków finansowych dla swoich firm. Niewielu z nich jednak wie, że dzięki funduszom private equity/venture capital mogą nie tylko rozwinąć swoją działalność, ale także kilkakrotnie zwiększyć wartość swojej firmy. Pojęcia private equity i venture capital często używane są zamiennie, należy jednak być świadomym tego, że nie są zupełnie tożsame. Private equity to inwestycje n(...)
»