Wszystkie artykuły w kategorii: "Zielony poradnik"


    Ten dział nie zawiera żadnych artykułów.

Polecane artykuły:

Świadome kształtowanie zi(...)

Kładąc znak równości między architekturą krajobrazu a ogrodnictwem, często zapomina się, że to szeroka dziedzina wymagająca zmysłu plastycznego, wyobraźni przestrzennej, gruntownej wiedzy ogrodniczej oraz wyczucia projektanta. Jednak, aby uzyskać właściwy efekt finalny realizowanego projektu zieleni, konieczna jest także współpraca projektanta, inwestora i wykonawcy. Parafrazu(...)
»

Potrzeba standardów(...)

22 marca br. w siedzibie PIGO redakcja „Przeglądu Komunalnego” zorganizowała debatę na temat „Gospodarka odpadami komunalnymi – monopol czy wolny rynek?”. Do zorganizowania dyskusji skłoniły nas doniesienia o interwencjach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, dotyczących wskazywania przez gminy tylko jednego miejsca składowania odpadów oraz uznawania za praktyki monopolistyczne decyzji przyznających prawo świadczenia usług w zakresie zbiórki i wywozu odpadów(...)
»