Wszystkie artykuły w kategorii: "Sport i rekreacja"


    Ten dział nie zawiera żadnych artykułów.

Polecane artykuły:

Odpowiedzialność administ(...)

Ustawa o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie Ustawa o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie nie została jeszcze opublikowana w Dzienniku Ustaw, ale jej zasadniczy kształt jest już przesądzony. Nie dotyczy ona szkód w tradycyjnym ujęciu cywilistycznym (na osobie lub w mieniu), a tylko szkód w środowisku. Zbliża się więc do cywilistycznej koncepcji odpowiedzialności za szkody w środowisku traktowanym jako dobro wspólne – ale trudno mówić tu o (...)
»

Planowanie partycypacyjne(...)

W przestrzeni publicznej krzyżuje się wiele interesów, dlatego planowanie jej przekształceń jest dużym wyzwaniem dla władz samorządowych. Konfliktami, które powstają w takich sytuacjach, można zarządzać, jeżeli użyje się odpowiednich metod projektowania partycypacyjnego. Procesy planistyczne można wspierać w różny sposób: jako urbanista, pracujący w miejskiej pracowni planowania przestrzennego, rzecznik różnych grup mieszkańców w projektach realizowanych przez organ(...)
»