Wszystkie artykuły w kategorii: "Rośliny"

Polecane artykuły:

VI Konferencja i Targi „R(...)

Po raz kolejny konferencja zorganizowana przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej w dniach 12-14 kwietnia w Ożarowie Mazowieckim pod patronatem honorowym Ministerstwa Środowiska i Ministerstwa Gospodarki była ważnym dla branży wydarzeniem. Zgromadziło ono blisko 700 uczestników, z czego ponad 1/5 stanowili goście z zagranicy. Podczas trzech dni trwania konferencji wystąpiło ponad 50 prelegentów w ramach 12 paneli tematycznych, poruszających wszystkie n(...)
»

Zasada bliskości w gospod(...)

Zasadę bliskości sformułowano w art. 9 ustawy z 2001 r. o odpadach. Z postanowień dwu pierwszych jego ustępów wynika, że odpady powinny być w pierwszej kolejności zagospodarowywane (poddane odzyskowi lub unieszkodliwione) w miejscu powstania. Gdy jest to niemożliwe, mogą być przekazywane do najbliżej położonych miejsc spełniających wymogi stawiane – zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska – nowo uruchamianym lub istotnie zmienianym instalacjom (art. 143). (...)
»