Wszystkie artykuły w kategorii: "Od redakcji"

Polecane artykuły:

Opakowania po środkach ni(...)

Wielkość strumienia wprowadzanych do obrotu opakowań zawierających środki niebezpieczne wynosi ok. 16 tys. t rocznie i dynamicznie się zwiększa. W 2015 r. zebrano 2,97 tys. t odpadów opakowaniowych po środkach niebezpiecznych. W latach 2014-2015 wzrost raportowanej masy opakowań wyniósł 6,3 mln t. Rzeczywista wielkość strumienia jest znaczącą wyższa, co wynika z faktu podejmowania przez niektórych wprowadzających produkty niebezpieczne działań polegających na zmiani(...)
»

Ekoinnowacje w transporci(...)

Nowoczesny transport to połączenie trzech elementów: człowieka, procedur oraz technologii. Wszystkie razem wpływają na bezpieczeństwo, cenę i komfort podróżowania oraz ekologię. W innowacyjnej komunikacji kluczowe znaczenie zyskują systemy pozwalające informować poruszających się pojazdami o wszelkich zdarzeniach i utrudnieniach na drodze, czy o warunkach pogodowych, a generowane komunikaty podróżujący mogą odczytać w czasie rzeczywistym na elektronicznych tablicac(...)
»