Wszystkie artykuły w kategorii: "Kształtowanie przestrzeni"

Polecane artykuły:

Procedura ocen oddziaływa(...)

Obszar Natura 2000 W rezultacie ustanowienia kolejnej formy ochrony przyrody – obszarów Natura 2000 – powstały nowe uwarunkowania realizacji procedur różnych zezwoleń ekologicznych, m.in. ocen oddziaływania na środowisko (OOŚ). Zgodnie z przepisami wynikającymi z dyrektyw Unii Europejskiej, dotyczącymi sieci obszarów Natura 20001 2, postępowanie w sprawie OOŚ powinno zapewniać, że w wyniku realizacji na ich terenie przedsięwzięć gospodarczych nie p(...)
»

Rola mikroorganizmów w oc(...)

Barbara Kołwzan Zanieczyszczenie środowiska produktami naftowymi stanowi ciągle aktualny problem ekologiczny. Przyjmuje się, że 0,1-0,25% zużywanych produktów naftowych przedostaje się do środowiska, przy czym głównie są to paliwa silnikowe i surowa ropa naftowa. Z uwagi na toksyczne właściwości związków wchodzących w skład produktów naftowych, tereny nimi skażone powinny zostać szybko poddane zabiegom rekultywacyjnym. Mikroorganizmy degradujące produkty naftowe (...)
»